εισηγμένες

Χρηματιστήριο

Ισχυρά αντισώματα διαθέτουν οι εισηγμένες επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται πλέον  να αντιμετωπίσουν τις… επιδημικού χαρακτήρα αντιξοότητες που εξαπλώνονται ραγδαία...