• Business

  Γενικές Συνελεύσεις εισηγμένων: Ξένα funds και Proxy Advisors πίσω από τα ηχηρά «όχι» για θέματα αμοιβών

  WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  Fund managers


  Αίσθηση δημιουργούν τα ηχηρά «όχι» της μειοψηφίας, τα οποία εκφράζονται σε ζητήματα που μπαίνουν σε ψηφοφορία στις τακτικές γενικές συνελεύσεις των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών. Οι ιδιότυπες εστίες αμφισβήτησης εντοπίζονται ως επί το πλείστον σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική αποδοχών, όπως αυτή εκφράζεται μέσω των αμοιβών που λαμβάνουν τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, αλλά και των χορηγούμενων bonus.

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες κατά κανόνα αφορούν εταιρείες της μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης, με διευρυμένη ελεύθερη διασπορά μετοχών (free float) και ισχυρή παρουσία ξένων funds, οι αιτιάσεις φαίνεται να είναι πιο έντονες. Καθώς καταψηφίζονται θέματα από ένα σημαντικό κομμάτι των μετόχων. Χωρίς όμως να δρομολογούν ανατροπές, αφού σε κάθε περίπτωση η πλειοψηφία είναι εκείνη που έχει το πάνω χέρι στις τελικές αποφάσεις.

  Για ποιον λόγο όμως εκδηλώνονται οι ενίοτε ηχηρές αντιδράσεις των μετόχων μειοψηφίας;

  Το «κλειδί» για την απάντηση βρίσκεται σε έναν λίγο έως πολύ παγιωμένο «οδηγό» που ακολουθούν τα διεθνή, θεσμικά χαρτοφυλάκια.

  Μπορεί βεβαίως οι διαχειριστές των funds να είναι εκείνοι που αποφασίζουν να κατευθύνουν επενδυτικά κεφάλαια σε εισηγμένες επιχειρήσεις, αλλά όταν πρόκειται για ψηφοφορίες σε γενικές συνελεύσεις το λόγο έχουν οι… Proxy Advisors. Δηλαδή εξειδικευμένες εταιρείες που ενεργούν ως πληρεξούσιοι σύμβουλοι θεσμικών χαρτοφυλακίων. Προς τα οποία και παρέχουν συστάσεις για την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων επιχειρήσεων. Ενώ παράλληλα κάνουν προτάσεις και για τα θέματα των γενικών συνελεύσεων, στα οποία θα πρέπει να δοθεί το «υπέρ» ή το «κατά» της ψήφου. Λειτουργώντας ως πάροχοι υπηρεσιών ψηφοφορίας ή και ως αντιπρόσωποι των funds στις εν λόγω διαδικασίες.

  Η πρακτική αυτή ακολουθείται φυσικά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς από την πλευρά των θεσμικών χαρτοφυλακίων. Τα οποία συνήθως ακολουθούν τις συμβουλές των εξειδικευμένων εταιρειών, οι μεγαλύτερες από τις οποίες είναι η Glass Lewis και η ISS.

  Οι εστίες που προκαλούν τις τριβές

  Τα fund το πράττουν αυτό γιατί καθώς έχουν πελάτες που εισφέρουν κεφάλαια, θέλουν να αποφύγουν το ενδεχόμενο να τους προσάψουν ότι δεν ψήφισαν προς το συμφέρον τους σε κάποια από τις γενικές συνελεύσεις.

  Οι εταιρείες πληρεξούσιων συμβούλων, για την ευθυκρισία και αντικειμενικότητα των οποίων έχουν υπάρξει αρκετές συζητήσεις στο παρελθόν, ακολουθούν μια δική τους μέθοδο αξιολόγησης των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Ορισμένοι από τους γνωρίζοντες αναφέρουν ότι στην περίπτωση των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων, οι εισηγήσεις τους είναι το «όχι» στην ψηφοφορία, όταν το θέμα αφορά την εκλογή νέων μελών στα Διοικητικά Συμβούλια. Ειδικά όταν πρόκειται για έγκριση «πακέτο» όλων των μελών και δεν ζητείται ή άποψη των μετόχων για κάθε έναν ξεχωριστά.

  Ζήτημα αιχμής θεωρείται ακόμη και η έγκριση αποδοχών για τα μέλη των Δ.Σ, όταν η γενικότερη πολιτική των αμοιβών και των παρεχόμενων bonus δεν εξηγείται κατά την κρίση τους επαρκώς, ως προς την επίτευξη τεθέντων στόχων.

  Επίσης, μεταξύ των άλλων, οι Proxy Advisors δεν καλοβλέπουν τη μακροχρόνια παραμονή κορυφαίων διοικητικών στελεχών στα ίδια πόστα…

  Τούτων δοθέντων παρατηρείται κάποιες φορές το οξύμωρο να ενισχύουν ορισμένα funds τις θέσεις τους σε ελληνικές εταιρείες επειδή εμπιστεύονται τις προοπτικές τους, ενώ από την άλλη εμφανίζονται να καταψηφίζουν θέματα στις γενικές συνελεύσεις. Με τις όποιες διαφοροποιήσεις μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στα διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια, καθώς υπάρχουν και αυτά που αναλαμβάνουν εξ ιδίων την ευθύνη της ψηφοφορίας, χωρίς να ακολουθούν τις συστάσεις των Proxy Advisors.

  Όπως για παράδειγμα είχε γίνει στην «καυτή» γενική συνέλευση της Ελλάκτωρ, τον Ιανουάριο του 2021. Στην οποία οι δύο επιφανέστεροι σύμβουλοι των θεσμικών επενδυτών (ISS και Glass Lewis ) είχαν συστήσει την καταψήφιση όλων των θεμάτων που έθετε η ολλανδική Reggeborgh. Πλην όμως το αποτέλεσμα ήταν το αντίθετο…

  Επί της παρούσης ,τo ποιο συνηθισμένο «όχι» στις γενικές συνελεύσεις είναι για τις εκθέσεις αποδοχών των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων. Θέμα που όμως έχει συμβουλευτικό και μόνο αποτέλεσμα, χωρίς να παράγει καμία άλλη δέσμευση για την εταιρεία.

  Σε κάθε περίπτωση οι όποιες εστίες αμφισβήτησης μπορεί να εντοπίζονται στη διαδικασία των γενικών συνελεύσεων δεν μπορούν να «χρεωθούν» εξ ολοκλήρου στα funds. Καθώς στην ίδια γραμμή ενδέχεται να συστοιχίζονται και Έλληνες επενδυτές. Ιδιώτες ή και θεσμικοί…

  Τι έχει συμβεί σε ορισμένες μεγάλες εταιρείες

  Από μια πρώτη ενδεικτική εικόνα με βάση τα δρώμενα στις έως τώρα, εφετινές γενικές συνελεύσεις, προκύπτουν τα ακόλουθα:

  Στον ΟΤΕ τα περισσότερα από τα θέματα απέσπασαν τη σύμφωνη γνώμη των παρισταμένων μετόχων, με ποσοστά άνω του 99%. Όμως η έκθεση αποδοχών καταψηφίστηκε από 21,83%. Επίσης, το «όχι» στην αναθεωρημένη πολιτική αμοιβών συγκέντρωσε το 25,01%, ενώ το 25,2% ψήφισε κατά της έγκρισης των μεταβλητών αμοιβών (bonus στοχοθεσίας) των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

  Παρά ταύτα και όπως άλλωστε φαίνεται ξεκάθαρα, η ευρεία πλειοψηφία κυριάρχησε και σε αυτά τα ζητήματα.

  Στον ΟΠΑΠ η μοναδική «παραφωνία» εντοπίστηκε στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τη διανομή μέρους των καθαρών κερδών της χρήσης του 2022 σε συνολικά 17 εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ και ανώτατα στελέχη της εταιρείας. Επ’ αυτού το 18,57% ψήφισε κατά.

  Στη Motor Oil το «όχι» στην έκθεση αποδοχών απέσπασε το 27,29% των ψήφων. Ακόμη το 27,15% ψήφισε κατά της τροποποιημένης πολιτικής αποδοχών, ενώ 27,16% έλαβε το «όχι» στη διανομή μέρους των καθαρών κερδών σε διευθυντικά στελέχη. Επίσης καταψηφίστηκε από το 28,46% η εκλογή νέων μελών στο Δ.Σ.

  Τιτάνια… αύξηση αποδοχών

  Η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν έκανε την ετήσια, τακτική της γενική συνέλευση στη Λευκωσία της Κύπρου. Όπου και βρίσκεται η διοικητική της έδρα. Το ζήτημα που προκάλεσε «τριγμούς» ήταν αυτό της αύξησης της ετήσιας αμοιβής του Προέδρου Δημήτρη Παπαλεξόπουλου, από 235.000 σε 850.000 ευρώ μικτά. Επ’ αυτού το 20,44% τάχθηκε κατά, αλλά καθώς το «ναι» της πλειοψηφίας έφτασε στο 78,65% (με την αποχή να εκφράζει το 0,91%) η σχετική απόφαση εγκρίθηκε.

  Στην περίπτωση της Mytilineos η συμβουλευτική ψήφος επί της έκθεσης αποδοχών καταψηφίστηκε από το 33,86%.

  Στη Σαράντης το «όχι» στην έκθεση αποδοχών έφτασε στο 34,33%.

  Στην Τέρνα Ενεργειακή η έκθεση αποδοχών καταψηφίστηκε από το 16,39%. Ενώ στη Fourlis, τo 19,8% τάχθηκε κατά της πολιτικής αποδοχών και το 19,26% καταψήφισε το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη.

  Υψηλά μειοψηφικά ποσοστά (33,23%) πήρε και το «όχι» στην έκθεση αποδοχών της ΕΧΑΕ, η οποία λειτουργεί το χρηματιστήριο της Αθήνας. Επίσης το 25% καταψήφισε την προτεινόμενη έγκριση των αμοιβών του Δ.Σ.

  Αντικείμενο της πρόσφατης γενικής συνέλευσης της ΕΧΑΕ ήταν επίσης και η εκλογή των 11 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με ξεχωριστή ψηφοφορία για τον καθένα. Όλοι τους υπερψηφίστηκαν με ποσοστά άνω του 99%. Έξι εξ αυτών, μεταξύ των οποίων και ο CEO Γιάννος Κοντόπουλος, πήραν τον μικρότερο αριθμό αρνητικών ψήφων. Μόνο 1.000 «όχι» απέναντι σε…20.614.780 ψήφους ισάριθμων μετοχών που είπαν «ναι».

  Διαβάστε επίσης:

  JP Morgan: Πότε είναι πιθανό το επόμενο sell-off στις μετοχές

  Citi: Πώς να κάνετε trade τις αγορές μετοχών σε Ευρώπη και ΗΠΑ

  Goldman Sachs: Πώς είδε τις ελληνικές τράπεζες στο Ευρωπαϊκό Χρηματοοικονομικό Συνέδριο 13-15 Ιουνίου

  ──────────────────

  Εκλογές 2023  ΣΧΟΛΙΑ