Γιώργος Ζαββός

Στη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης των υπόχρεων προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων έως τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου...