ενεργειακή μετάβαση

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος (ΣΕΒ): Οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Ο συνδυασμός των φιλόδοξων στόχων της κλιματικής αλλαγής με την επάρκεια ενέργειας και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι...