εκπαίδευση

Θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει την Ελλάδα ως ένα μέρος όπου συμβαίνουν κουφά πράγματα. Δεν είναι η χώρα υποανάπτυκτη...