• Εγνατία οδός

    Γιώργος Περιστέρης, CEO της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Τέρνα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

    Πιονιέρος της πράσινης ενεργειακής επανάστασης στη χώρα, ο διορατικός επιχειρηματίας Γιώργος Περιστέρης, οδηγεί πλέον την «αυτοκράτειρα» των παραχωρήσεων και...