• τροχαίο

    Ακατάλληλη ταχύτητα, αλκοόλ/ουσίες, μη χρήση ζώνης/κράνους και απόσπαση προσοχής είναι οι βασικές αιτίες των τροχαίων