Δεκέμβριος

Στο 18% ανήλθε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας για τον Δεκέμβριο του 2018, έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω...