ακτοπλοϊκές γραμμές

Η πανδημία στέρησε από τα νησιά και βεβαίως από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, συνολικά 2.088.377 επιβάτες στη διετία 2019 -2021.