ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις

ναυτιλία λιμένικο

Την εισαγωγή στις σχολές Λιμενικού Σώματος μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων, την δυνατότητα να συνάπτονται συμβάσεις με δήμους με λιγότερους από 5.000...