Πολιτική

Δώρο Χριστουγέννων: Γιατί οι μισθωτοί, που μπήκαν σε αναστολή, θα πάρουν λιγότερα λεφτά

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Γιάννης Βρούτσης


Τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων των εργαζομένων που έχουν τεθεί ή θα τεθούν σε αναστολή προβλέπει διάταξη του νομοσχεδίου που προωθείται από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση και αναμένεται να κατατεθεί την ερχόμενη Δευτέρα στη Βουλή.

Πρόκειται για το ίδιο νομοσχέδιο στο οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την νέα ειδική άδεια των γονέων παιδιών που νοσούν, την αναπλήρωση των ωρών της υποχρεωτικής καραντίνας, την παράταση των αναστολών τον Οκτώβριο, του «Συν – Εργασία» μέχρι το τέλος του έτους κ.α.

Η ρύθμιση ξεκαθαρίζει κατ αρχήν πως το Δώρο πρέπει να πληρωθεί κανονικά από τις επιχειρήσεις, χωρίς αναβολή – όπως για παράδειγμα έγινε με το Δώρο Πάσχα – και όπως προβλέπουν οι διατάξεις του 1981, δηλαδή έως τις 21 Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά στον τρόπο υπολογισμού προβλέπονται δυο βασικά σημεία:

– το κράτος θα πληρώνει το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της αναστολής της σύμβασης εργασίας, ώστε ο να μην χάσει χρόνο ο μισθωτός από τον υπολογισμό του επιδόματος
– βάση υπολογισμού για το ποσό που θα καταβάλλει το κράτος ως τμήμα του Δώρου Χριστουγέννων θα είναι το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, δηλαδή τα 534 ευρώ ανά μήνα.

Υπενθυμίζεται πως το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τους μισθούς από την 1η Μαίου έως 31 Δεκεμβρίου. Εντός του επίμαχου αυτού 8μήνου οι μήνες της αναστολής θα μπουν στην βάση υπολογισμού του Δώρου με βάση τα 534 ευρώ της ειδικής αποζημίωσης, ενώ οι υπόλοιποι μήνες θα μπουν με βάση τον ονομαστικό μισθό του εργαζόμενου.

Λιγότερα λεφτά

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, χιλιάδες εργαζόμενοι να δουν «ψαλιδισμένο» δώρο στο τέλος του έτους.

Όσοι εργαζόμενοι έχουν ονομαστικό μισθό υψηλότερο από τον κατώτατο μισθό πριν την πανδημία ανάλογα με τους μήνες που μπήκαν σε αναστολή θα δουν μείωση στο δώρο των Χριστουγέννων τους.

Όσοι έχουν λίγες μήνες αναστολής θα έχουν μικρή επίπτωση στο ποσό του Δώρου, ενώ όσοι έχουν πολλούς μήνες αναστολής θα έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στο προσδοκώμενο, με βάσει τον ονομαστικό μισθό, Δώρο Χριστουγέννων.

Στον αντίποδα ευνοημένοι αναμένεται να είναι εργαζόμενοι με ευέλικτες μορφές απασχόλησης, που πριν την αναστολή και την πανδημία είχαν μηνιαίους μισθούς κάτω των 534 ευρώ.

Δώρο Χριστουγέννων θα λάβουν και όσοι εποχικοί έχουν τεθεί σε αναστολή, αναλογικά με το χρονικό διάστημα που λαμβάνουν την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ ανά μήνα.

Όπως προβλέπεται, οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή δικαιούνται το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που λαμβάνουν την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού και καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Αν η εργασιακή σύμβαση τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, εξαιρουμένων των διαστημάτων αναστολής, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται μειωμένο, , σύμφωνα και με τα όσα προβλέπει η σχετική ΚΥΑ του 1981, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σύμβασης έως την αναστολή της.


ΣΧΟΛΙΑ