δώρο Χριστουγέννων

Δέκα διαφορετικές καταβολές συντάξεων, επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων σε νοικοκυριά που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους...