Οικονομία

Τελευταία πληρωμή του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ – Τέλος η στήριξη για χιλιάδες επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης


Την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουνίου θα καταβληθεί για τελευταία φορά η επιδότηση μέσω του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον μήνα Μάιο σε 32.000 εργαζόμενους.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 31 Μαίου.

Ο μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ που «τρέχει» από τον Ιούνιο του 2020 αναδείχθηκε σε σημαντικό εργαλείο στήριξης της απασχόλησης κατά την περίοδο της πανδημίας ενισχύοντας το εισόδημα των εργαζομένων και ανακουφίζοντας παράλληλα τις επιχειρήσεις από ένα σημαντικό μέρος του μισθολογικού και μη κόστους.

Οι περίπου 30.000 – 32.000 εργαζόμενοι που ήταν στον μηχανισμό από την 1η Ιουνίου επέστρεψαν στο καθεστώς εργασίας που προβλέπει η σύμβαση απασχόλησής τους και θα λάβουν κανονικά ολόκληρο το επίδομα αδείας τους.

Οι εν λόγω εργαζόμενοι με την έξοδο τους από τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ χάνουν την προστασία που είχαν μέχρι σήμερα από τυχόν απόλυση τους. Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονταν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» υποχρεούνταν να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων.

Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος, υπενθυμίζεται ότι ο εργοδότης μπορούσε να περιορίσει το χρόνο εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, χωρίς μεταβολή της σχέσεως εργασίας. Για το χρόνο που δεν εργάζεται ο εργαζόμενος, ο κρατικός προϋπολογισμός ενισχύει τον ίδιο τον εργαζόμενο, καλύπτοντας το 60% της αμοιβής (μέχρι ενός συγκεκριμένου ύψους) που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό. Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Ο Μηχανισμός εφαρμοζόταν και σε εποχιακά εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε επιχειρήσεις -εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας.

Η αναλογία του επιδόματος αδείας ανέρχεται, για κάθε μήνα ένταξης των εργαζομένων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, σε 1/25 επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας των δικαιούχων εργαζομένων.

Συνεπώς, για τον υπολογισμό σε ετήσια βάση του ποσού που καταβάλλεται σε κάθε εργαζόμενο, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα υπαγωγής του στον μηχανισμό και τα καταβαλλόμενα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας. Άρα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων από επιχειρήσεις – εργοδότες για όλους τους μήνες του χρόνου.

Διαβάστε επίσης

Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ – Ολοκληρώνεται μετά από 2 χρόνια η στήριξη επιχειρήσεων και πάνω από 38.000 εργαζομένων το μήναΣΧΟΛΙΑ