Οικονομία & Επιχειρήσεις

Με τουλάχιστον το 40% του προσωπικού ανοίγουν τη Δευτέρα οι επιχειρήσεις – Σήμερα αναμένεται η σχετική ΠΝΠ

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Την υποχρέωση να επαναφέρουν τις συμβάσεις εργασίας τουλάχιστον του 40% του προσωπικού τους, θα έχουν οι επιχειρήσεις- εργοδότες που σταδιακά θα ξεκινήσουν να λειτουργούν από την ερχόμενη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Mononews», αυτό θα προβλέπεται στη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα δημοσιοποιηθεί σήμερα και θα υλοποιεί το κυβερνητικό σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων «Γέφυρα ασφάλειας για μια νέα καθημερινότητα». Παρά το γεγονός ότι για τις επιχειρήσεις που θα ανοίξουν είχε αρχικά προβλεφθεί η επιβολή ορίου επαναφοράς σε ενεργή απασχόληση του 50% των εργαζομένων, τελικά επιλέγει να επανέλθει τουλάχιστον το 40% εξ’ αυτών.

Η δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα είτε για επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στην λίστα των ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών που πλήττονται από τον κορονοϊό, είτε έκλεισαν με κρατική εντολή δεν μπορεί να παραταθεί πέρα από τις 31/05/20. Με εξαίρεση μόνο τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές και πέρα από το τέλος Μάιου με κρατική εντολή όπως για παράδειγμα στον κλάδο του Τουρισμού. Οι εργαζόμενοι αναμένεται να λάβουν αναλογία του ποσού των 800 ευρώ που δόθηκε για 45 ημέρες αναστολής, δηλαδή 534 ευρώ για έναν επιπλέον 1 μήνα έως το τέλος Μαΐου.

Κατά την διάρκεια του Μαΐου κατ’ ελάχιστον το 40% των εργαζομένων θα επιστρέψει στην απασχόληση του, ενώ το υπόλοιπο 60% θα παραμείνουν σε αναστολή έως το τέλος του μήνα. Για όσους επιστρέψουν στην εργασία τους ο εργοδότης οφείλει να τους καταβάλει κανονικά τις αποδοχές τους, ενώ οι υπόλοιποι θα λάβουν αναλογία της ειδικής αποζημίωσης με βάση τις ημέρες που είναι σε αναστολή και τον Μάιο.

Ακόμη θα δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη να ανακαλεί την αναστολή της σύμβασης εργασίας πριν την ολοκλήρωση των 30 ημερών ή ακόμη και να την διακόπτει προκειμένου ο εργαζόμενος να επιστρέψει στην δουλειά του. Η ειδική αποζημίωση θα δίνεται με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Υπενθυμίζεται όμως ότι η προστασία των εργαζομένων όσων αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις επαναφοράς των συμβάσεων τους είναι διαφορετική:

·Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που τελούν σε αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής δεν μπορούν να απολυθούν για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην σχετική ΚΥΑ «οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με εντολή δημόσιας αρχής και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο εργοδότης να έχει το δικαίωμα από την η 1η Ιουνίου να μπορεί να μετατρέψει τις συμβάσεις εργασίας από πλήρη σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης, αλλά και να προχωρήσει σε καταγγελίες συμβάσεων- απολύσεις.

·Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που υπολειτουργούν βάσει ΚΑΔ, οι οποίοι έχουν τεθεί σε αναστολή, απαγορεύεται να απολυθούν για το χρονικό διάστημα της αναστολής και για 45 ημέρες μετά, δηλαδή για διάστημα 3 μηνών από την έναρξη της αναστολής. Ακόμη οι εργοδότες υποχρεούνται να τους διατηρήσουν με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21/3/2020. Εξαιρούνται όσοι παραιτούνται, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής.

Κατά την διάρκεια της αναστολής, το κράτος αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών στο ύψος του ονομαστικού τους μισθού. Όπως ξεκαθαρίστηκε χθες με την σχετική ΚΥΑ για την ΑΠΔ του Μαρτίου, οι ημέρες της αναστολής και οι αποδοχές τους δηλώνονται στην ίδια ΑΠΔ με τις ημέρες της κανονικής εργασίας, με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών.

Οι ασφαλιστέες αποδοχές των ημερών αναστολής θα καταχωριστούν με βάση τον μισθό όπως ακριβώς ίσχυε πριν την αναστολή, σαν να δίνονταν δηλαδή κανονικά από τον εργοδότη. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στις αποδοχές που καταχωρίζονται με τον κωδικό ειδικού τύπου καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό με εσωτερική διοικητική διαδικασία και χωρίς περαιτέρω εμπλοκή του εργοδότη. Εξαιρούνται οι αποδοχές που καταβάλλονται εξ ελευθεριότητας ή για έκτακτη τηλεργασία.


ΣΧΟΛΙΑ