Business

Mytilineos: Πώς είδαν τα εντυπωσιακά αποτελέσματα εξαμήνου οι αναλυτές – Αναλυτική παρουσίαση

  • NewsRoom
Ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Μυτιληναίος (MYTILINEOS)

Ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Μυτιληναίος


«Πολύ ισχυρά» χαρακτηρίζουν τα εντυπωσιακά αποτελέσματα εξαμήνου που ανακοίνωσε η MYTILINEOS οι αναλυτές, επισημαίνοντας πως ξεπέρασαν κατά πολύ τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η εταιρεία κατέγραψε «άλμα» 116% στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας, στα 166 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται στα 1,221 ευρώ/μετοχή. Ο δε Κύκλος Εργασιών κατέγραψε αύξηση  117% και ανήλθε στα 2,154 δισ. ευρώ  εκατ., σε σύγκριση με €994 εκατ. το A’ Εξάμηνο του 2021.

Οι αναλυτές επισημαίνουν στις εκθέσεις τους τη σημαντική μείωση του Νet Debt (καθαρού δανεισμού) παρά το νέο ιστορικό ρεκόρ επενδύσεων. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της  MYTILINEOS, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στο εξάμηνο στα 945 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη μόχλευσης (καθαρός δανεισμός/EBITDA) να υποχωρεί χαμηλότερα από 2,0x.

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, οι επενδύσεις, οι οποίες έφτασαν τα 280 εκατ. ευρώ, λόγω του ότι κατά 80-90% αφορούν σε δαπάνες για ανάπτυξη της εταιρείας, θα οδηγήσουν ουσιαστικά σε εκ νέου αύξηση της κερδοφορίας της MYTILINEOS στο εγγύς μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους αναλυτές, τα δομικά συστατικά που εξασφαλίζουν τη συνέχιση της αυξητικής τάσης της κερδοφορίας της MYTILINEOS, στα επόμενα τρίμηνα, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύουν τη δυνατότητα της εταιρείας να πετυχαίνει σταθερά νέα ρεκόρ κερδοφορίας σε επαναλαμβανόμενη βάση , αναλύονται ως εξής:

1. Η ταχύτητα ωρίμανσης των έργων ΑΠΕ της εταιρείας, μέσω ενός σταθερά ενισχυόμενου χαρτοφυλακίου έργων, που σήμερα αγγίζει τα 8,6GW!

2. Ως αποτέλεσμα, πέραν από τα έργα ΑΠΕ του Τομέα Ενέργειας, οι αναλυτές πλέον αναμένουν σημαντική ενίσχυση του τομέα RSD της Εταιρείας, μέσω σημαντικών πωλήσεων που έχουν δρομολογηθεί για τα επόμενα τρίμηνα.

3. Η είσοδος σε εμπορική λειτουργία, σε μία κρίσιμη, ενεργειακά περίοδο για τη χώρα, του πιο αποδοτικού και φθηνού χρήστη φυσικού αερίου στην Ελληνική αγορά, η οποία πέραν ότι θα ενισχύσει σημαντικά την κερδοφορία της MYTILINEOS, θα αποτελέσει ταυτόχρονα την πιο οικονομική θερμική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προς όφελος του Έλληνα καταναλωτή!

4. Η εξασφάλιση προμήθειας καυσίμου σε ανταγωνιστικούς όρους, μέσω ενός διαφοροποιημένου δίκτυο προμήθειας φυσικού αερίου, αποτελούμενο τόσο από αέριο αγωγού και όσο και από LNG, συμβάλλοντας καταλυτικά στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, σε ανταγωνιστικούς όρους.

5. Ως εκ τούτου η αγορά εκτιμά ότι η Ελλάδα και προφανώς η MYTILINEOS είναι πλήρως έτοιμες να αντιμετωπίσουν μία βίαιη διακοπή φυσικού αερίου από τη Ρωσία, με κύριο πρόβλημα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο να αποτελούν οι υψηλές τιμές του καυσίμου, στις οποίες, τα προηγούμενα τρίμηνα, η MYTILINEOS απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να ανταπεξέρχεται με επιτυχία

6. Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν και αναμένεται να συνεχίσουν να ωφελούν σημαντικά τη μελλοντική κερδοφορία της MYTILINEOS, είναι: η ενίσχυση του Δολαρίου ΗΠΑ έναντι του Ευρώ, η σταθεροποίηση των premia αλουμινίου στα σημερινά πολύ υψηλά επίπεδα,

7. Τέλος, σχολιάστηκε θετικά το γεγονός πως, ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, λειτουργώντας με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων που εκπροσωπεί, αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν επ’ωφελεία των μετόχων, ακόμα και αυτό της εισαγωγής της εταιρείας σε μεγάλο ξένο χρηματιστήριο.

Σε συνέχεια των πολύ δυνατών αποτελεσμάτων οι αναλυτές αναμένεται να αναθεωρήσουν υψηλότερα τις εκτιμήσεις τους για την κερδοφορία της εταιρείας τα επόμενα έτη, συμπεριλαμβάνοντας στα μοντέλα τους τα νέα δεδομένα όπως αυτά αναλύθηκαν από τον Πρόεδρο της εταιρείας στο conference call των αποτελεσμάτων.

Η τιμή της μετοχής της εταιρείας, στα σημερινά επίπεδα, θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική από το σύνολο των αναλυτών, οι οποίοι πλέον τη θεωρούν ως ένα ιδανικό σημείο επανατοποθέτησης των επενδυτών. Πιο συγκεκριμένα, ο αναλυτής της Πειραιώς, υπολογίζοντας πλέον το EBITDA της εταιρείας για το 2022 πάνω από τα €650εκ. (από €504εκ. προηγουμένως) και μία απόδοση μερίσματος για τη χρήση του 2022 της τάξης του 6%, αναμένει ένα re-rate για τη μετοχή της MYTILINEOS, και προαναγγέλλει ότι θα επιστρέψει σύντομα με νέα τιμή-στόχο για την εταιρεία.

Πειραιώς

Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή αναφέρει πως η Mytilineos ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο ενώ αναβάθμισε σημαντικά το Guidance για το σύνολο του 2022.

Τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων της Πειραιώς, τόσο σε επίπεδο εξαμήνου (Κύκλος Εργασιών: 2,154 δις. Ευρώ, 4% καλύτερος των εκτιμήσεων της Πειραιώς – EBITDA: 295 εκατ. Ευρώ, 10% καλύτερα των εκτιμήσεων της Πειραιώς – Καθαρά κέρδη 166 εκατ. Ευρώ, 20% καλύτερα των εκτιμήσεων της Πειραιώς), όσο και σε επίπεδο δευτέρου τριμήνου (Πωλήσεις 1,112 δις. Ευρώ, 9% καλύτερα των εκτιμήσεων της Πειραιώς – EBITDA 163 εκατ. Ευρώ, 19% καλύτερα των εκτιμήσεων της Πειραιώς – Καθαρά κέρδη 99 εκατ. Ευρώ, 40% καλύτερα των εκτιμήσεων της Πειραιώς).

Η Πειραιώς επισημαίνει επίσης τις προβλέψεις της Mytilineos για ένα ακόμα ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο, με την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρχουν ακραίες συνθήκες ή δυσμενείς ρυθμιστικές αποφάσεις.

Στη συνέχεια, αφού προχωρά σε μια εκτενή ανάλυση ανά τομέα, η Πειραιώς Securities καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:

«Η ισχυρή επίδοση στο πρώτο εξάμηνο αντανακλά την ισχυρή θέση της εταιρίας στην χονδρική αγορά ενέργειας, αξιοποιώντας την υψηλή απόδοση των ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων και τη στρατηγική βελτιστοποίησης του κόστους φυσικού αερίου, και το ισχυρό μείγμα πωλήσεων και τη δομή του κόστους της επιχείρησης αλουμινίου. Η συνεισφορά από το εμπόριο φυσικού αερίου υποδηλώνει έναν νέο μοχλό ανάπτυξης για την εταιρεία.

Υπογραμμίζουμε επίσης τον υγιή ισολογισμό παρά τις αυξανόμενες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και το συνεχιζόμενο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα.

Η παρέκταση των αριθμών του 1ου εξαμήνου του 2022 θα δει το EBITDA ολόκληρου του έτους να υπερβαίνει σημαντικά την τρέχουσα εκτίμησή μας για 504 εκ. ευρώ για ολόκληρο το έτος, λαμβάνοντας υπόψη επίσης τη λειτουργία της νέας μονάδας CCGT των 836 MW στο 4ο τρίμηνο του 2022, τη συμβολή από τη δραστηριότητα του φυσικού αερίου και την αναμενόμενη επιτάχυνση στα έργα EPC και ιδιαίτερα τις πωλήσει BOT (Building Operating Transfer).

Σε αυτό το πλαίσιο, θα βλέπαμε τα EBITDA του 2022 να ξεπερνούν τα 650 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη τα 350 εκατ. ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση, η μετοχή διαπραγματεύεται ελκυστικά τπ 2022 στο 4,5x EV/EBITDA, υποδεικνύοντας μια πολύ υγιή  μερισματική απόδοση  για το έτος 2022 της τάξης του 6%. Θα επανέλθουμε σύντομα με νέες εκτιμήσεις και αποτιμήσεις. Επαναλαμβάνουμε τη σύσταση outperform».

Axia

Στην ανάλυσή της η Axia επισημαίνει πως τα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτο εξαμήνου, σημαντικά υψηλότερα από όσα ανέμενε τόσο αυτή όσο και η αγορά, ακολουθούνται από ένα guidance για ένα ακόμα ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο, με ισχυρές προοπτικές για όλους του τομείς.

Σχετικά με τα έσοδα του κλάδου της μεταλλουργίας, αναφέρει η Axia,  η διοίκηση της Mytilineos ανέφερε πως έχει κλειδώσει σε υψηλές τιμές αλουμινίου μέχρι το τέλος της χρήσης του 2023  και έχει μεγιστοποιήσει την παραγωγή μπιγιέτας αλουμινίου. Η συνδυασμένη επίδραση του υψηλότερου όγκου πωλήσεων και της τιμολόγησης για περαιτέρω ανάπτυξη στην κορυφαία γραμμή της επιχειρηματικής μονάδας.

Όσον αφορά το κόστος, αναφέρει η Axia, ο κλάδος της Μεταλλουργίας έχει εξασφαλίσει τον ενεργειακό του εφοδιασμό σε επίπεδα τιμών πριν από την κρίση, μια ενέργεια που του επιτρέπει να κεφαλαιοποιήσει τα υψηλά ευρωπαϊκά premia. Συγκεκριμένα, η ισχύς του δολαρίου έναντι του ευρώ θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει έναν άλλο βασικό παράγοντα για την κερδοφορία της μεταλλουργίας από το 2024 και μετά.

Περνώντας στον τομέα Power & Gas, η διοίκηση σηματοδότησε βελτιώσεις στη λειτουργική κερδοφορία πέρα ​​από τον υψηλότερο κύκλο εργασιών. Η ωρίμανση του ελληνικού αγωγού ΑΠΕ (2,4 GW) και η ενσωμάτωση του νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής CCGT, ο οποίος είναι εξαιρετικά αποδοτικός από την άποψη της κατανάλωσης φυσικού αερίου, αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση των εσόδων και να επιτρέψει στην εταιρεία να επωφεληθεί από τις υψηλές τιμές ενέργειας .

Η διοίκηση είπε ότι μπόρεσε να προμηθευτεί φυσικό αέριο σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, γεγονός που αυξάνει τις προοπτικές κερδοφορίας και μειώνει τον κίνδυνο της αλυσίδας εφοδιασμού. Προς τούτο, για το φυσικό αέριο, ο Πρόεδρος του Ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόβλημα προμήθειας φυσικού αερίου –εκτός ακραίου σεναρίου– και επιβεβαίωσε την εκτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε σχετικά καλή θέση ακόμη και στην υπόθεση μιας πλήρους διακοπής του ρωσικού φυσικού αερίου.

Για το τμήμα RSD ( Ανάπτυξης Αποθηκευτικών Πηγών), η επιχειρηματική μονάδα αναμένεται να αποφέρει 100 εκατομμύρια ευρώ φέτος και 150 εκατομμύρια ετησίως. από το οικονομικό έτος 2023 και μετά λόγω του μεγάλου, υψηλής ποιότητας αγωγού BOT (6,2 GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, 2,5 GW εκ των οποίων σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης).

Τέλος, στο τμήμα SES, το υπάρχον ανεκτέλεστο ποσό που ανέρχεται σε 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να υποστηρίξει την απόδοση της επιχειρηματικής μονάδας με περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης στον βασικό τομέα αρμοδιοτήτων του SES που προκύπτουν ως αποτέλεσμα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RFF).

Pantelakis

Και η Pantelakis στέκεται αρχικά στην αύξηση του guidance για το σύνολο του 2022 μετά από τα ισχυρότερα του αναμενόμενου αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.

Όπως επισημαίνει η Mytilineos, πρώτον, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι στο δεύτερο εξάμηνο τα EBITDA θα ταιριάξει, αν όχι υπερβεί τα 293 εκατ. ευρώ που δημιουργήθηκαν το πρώτο εξάμηνο, πράγμα που συνεπάγεται ένα ποσό 600 εκατ. ευρώ για ολόκληρο το έτος, δηλαδή πολύ πάνω από την εκτίμησή της Pantelakis για σχεδόν 500 εκατ. ευρώ.

Με παρόμοιο τρόπο, η διοίκηση ανέφερε πως  τα καθαρά κέρδη του έτους 22 «πολύ πιθανότατα θα υπερβούν την προηγούμενη πρόβλεψη των €260 εκατ.». Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Παντελάκης, τα καθαρά έσοδα το 222 θα ανέλθουν στα €250εκ.

Ήταν προφανές, μετά τον μεγάλο ρυθμό το 1ο εξάμηνο, ότι οι εκτιμήσεις της (και η συναίνεση) για το FY22 κινούνται προς μία μόνο κατεύθυνση, και αυτή είναι προς τα πάνω, αναφέρει η Pantelakis.

 «Τούτου λεχθέντος, ωστόσο, παραμένουμε επιφυλακτικοί ως προς το εάν οι προσδοκίες για τα κέρδη του 2023 και πέρα ​​από αυτό πρέπει να κινηθούν πολύ υψηλότερα, καθώς πιστεύουμε ότι μέρος της ισχυρής απόδοσης κατά το 1ο και ολόκληρο το 2022 οφείλεται σε έκτακτα γεγονότα.

Για παράδειγμα, κοιτάξτε τα 40 εκατ. ευρώ που προστέθηκαν στο EBITDA Power & Gas το 1ο εξάμηνο του 2022 (έναντι μηδενικού το 1ο εξάμηνο του 2020 και 13 εκατ. ευρώ σε ολόκληρο το 2021) από την προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου.

Η διοίκηση άφησε να εννοηθεί ότι θα δούμε περαιτέρω ισχυρά αποτελέσματα τα επόμενα τρίμηνα, χάρη στην αστάθεια στις αγορές ενέργειας. Επιπλέον, η διοίκηση επιβεβαίωσε επίσης ότι κατά το 2ο τρίμηνο άλλαξε από φυσικό αέριο σε μαζούτ/ντίζελ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεταλλουργία (δηλαδή για να πυροδοτήσει το χυτήριο αλουμινίου της), ώστε να μειώσει το κόστος παραγωγής.

Δεδομένης της ισχυρής απόδοσης του τμήματος το 2ο τρίμηνο, όταν το EBITDA εκτινάχθηκε κατά 51% q-o-q (και 97% y-o-y) και το αντίστοιχο περιθώριο ανέβηκε σε επίπεδα 33,8% (+8,5pps q-o-q, +7pps y-o-y), προφανώς κατάφερε η μετάβαση στο MYT κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ωστόσο πιστεύουμε ότι μέρος των κερδών οφείλονται και πάλι στην αστάθεια στις ενεργειακές αγορές και, ως εκ τούτου, δεν είναι εύκολα επαναλαμβανόμενα/βιώσιμα στο μέλλον», καταλήγει.

Εθνική

Για την Εθνική, η Mytilineos κατάφερε να ανακοινώσει αποτελέσματα που ήταν πάνω από τις συναινετικές εκτιμήσεις.

Στον τομέα του Power & Gas η παραγωγή της Mytilineos ήταν +13% ετησίως το 1ο εξάμηνο του ’22 (ή 11% της συνολικής παραγωγής της αγοράς έναντι 10% το α’ εξάμηνο του 21) και έναντι +4% ετησίως για τη συνολική παραγωγή της αγοράς. Οι κύριοι παράγοντες ήταν:

(1) η υψηλή απόδοση των μονάδων,
(2) η ικανότητα, λόγω μεγέθους χαρτοφυλακίου, να εξασφαλίζουν φυσικό αέριο σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, σε περιβάλλον υψηλής ενεργειακής τιμής (+284% ετησίως σε τιμή/MWh λόγω σε υψηλές τιμές φυσικού αερίου λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και κοντά στις τιμές CO2 όλων των εποχών),
(3) η ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο μετά την Covid εποχή ( κατά το 2ο τρίμηνο του 22, η ζήτηση κατέγραψε ελαφρά πτώση),
(4) Η Protergia που διατηρεί την ηγετική θέση μεταξύ των ανεξάρτητων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, με το μερίδιο αγοράς της να φτάνει το 8,2%, χάρη στην προσαρμοστική -στις τρέχουσες συνθήκες- εμπορική πολιτική της,
(5) ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής CCGT που βρίσκεται επί του παρόντος στο τελευταίο στάδιο της θέσης σε λειτουργία, και αναμένεται να ξεκινήσει εμπορική λειτουργία μετά από αυτό το τελευταίο στάδιο. Το νέο CCGT θα καταστήσει τη Μυτιληναίο ως τον χαμηλότερου κόστους θερμικό παραγωγό στη χώρα και θα ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του θερμικού στόλου του ομίλου
(6) η συνεχής ενίσχυση του  χαρτοφυλακίου του ΑΠΕ (σήμερα στα 211 MW), ολοκληρώνοντας την κατασκευή ενός νέου αιολικού πάρκου 43,2 MW (αναμένεται να έρθει ηλεκτρονικά το 4ο τρίμηνο του 22ου έτους,
(7) το γεγονός πως προχωρά στην κατασκευή ηλιακών φωτοβολταϊκών ισχύος 135 MW, χρησιμοποιώντας κεφάλαια του RRF (αναμένεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους κατά το 1ο εξάμηνο του 23),
(8) η επιτάχυνση της λήξης του υπόλοιπου ελληνικού χαρτοφυλακίου της.

Για την Μεταλλουργία, όσον αφορά τον όγκο παραγωγής, οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα ήταν:
(1) οι γεωπολιτικές εντάσεις, δηλαδή η σύγκρουση στην Ουκρανία, που εγείρει ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα μετάλλων και έχει ως αποτέλεσμα την ώθηση των τιμών και των premia,
(2) η ικανότητα διατήρησης αυστηρού ελέγχου κόστους, με προληπτικές ενέργειες για τον μετριασμό του οφειλόμενου πληθωρισμού κόστους σε αυξανόμενες γεωπολιτικές ανησυχίες. Ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει διασφαλιστεί σε επίπεδα υπέρ της ενεργειακής κρίσης· ευελιξία χρήσης εναλλακτικού καυσίμου για την παραγωγή αλουμίνας,
(3) η ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου έναντι του ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, επί του παρόντος το υψηλό ενεργειακό κόστος και η αποσύνδεση των τιμών LME είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός Ευρωπαίων/ΗΠΑ παραγωγών να καταστεί ζημιογόνος (περίπου 20% της παγκόσμιας παραγωγής εκτός-Κίνας), σημειώνοντας ότι η παραδοχή της επιμονής των προαναφερθεισών τάσεων , πρόσθετες περικοπές παραγωγής από οριακούς παραγωγούς θα μπορούσαν να υπάρξουν έως ότου η δυναμική προσφοράς-ζήτησης ωθήσει τις τιμές LME υψηλότερα. Επιπλέον, η Μυτιληναίος σημειώνει ότι >1 εκατ. tns συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής αλουμινίου έχει διακοπεί, ενώ κινδυνεύει ακόμη περίπου 0,8 εκατ. tns. Από το 1ο εξάμηνο του 2022, τα premia αλουμινίου ήταν +120% ετησίως, ενώ ο δείκτης τιμών αλουμίνας ήταν +38% ετησίως.

Για τις Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Αποθήκευσης, οι κύριοι παράγοντες ήταν:
(1) η ολοκλήρωση πώλησης δύο έργων συνολικής ισχύος 100 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο παράλληλα με συμφωνίες πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για έργα ισχύος 110 MW και 588 MWp στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Χιλή, αντίστοιχα· Επιπλέον, το 2ο εξάμηνο του 2022 θα συναφθούν σημαντικές συμφωνίες πώλησης σχετικά με τα ηλιακά φωτοβολταϊκά πάρκα (συνολική ισχύς >450 MW),
(2) ευκαιρίες ανάπτυξης λόγω διαταραχών που σχετίζονται με τις συγκρούσεις της Ουκρανίας στις ενεργειακές αγορές, υψηλότερη ζήτηση για πράσινα έργα στο πλαίσιο του REPowerEU στρατηγική,
(3) Τα έργα EPC τρίτων μερών στην Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, το Ουζμπεκιστάν και τη Χιλή συνεχίζονται: 290 εκατ. ευρώ συμβατικές εκκρεμότητες, 161 εκατ. ευρώ στην τελική φάση διαπραγματεύσεων.

Τέλος για τον τομέα επιχειρήσεων Sustainable Engineering Solutions (SES), oι κύριοι παράγοντες που καθόρισαν τα αποτελέσματα ήταν:
(1) αυξήθηκαν το κόστος κατασκευής και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των υφιστάμενων συμβάσεων· βελτίωση που αναμένεται τα επόμενα τρίμηνα,
(2) υπογραφή σύμβασης EPC για την ανάπτυξη 3 έργων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής OCGT στο ΗΒ. μέρος μιας κοινοπραξίας που ανέλαβε την ανάπτυξη μιας μονάδας CCGT 560 MW στην Πολωνία
(3) συμμετείχε σε συνομιλίες ανα. έργα επεξεργασίας απορριμμάτων για την ενίσχυση των εκκρεμοτήτων στο μέλλον, μετά από σχετικό έργο υπό κατασκευή στο ΗΒ. Από το 1ο εξάμηνο του 2222, υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο σε 1,2 δισ. ευρώ. σε 2,6 δισ. ευρώ εάν λογιστικοποιούνται έργα σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τις προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους:

(1) εξασφαλίζει αυξημένη κερδοφορία στη μεταλλουργία, μέσω της αντιστάθμισης των τιμών των μετάλλων καθώς και μέσω της διατήρησης του ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής.
(2) επωφελείται από αυξημένα premia λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας μετάλλων στην ευρωπαϊκή περιοχή και της ενίσχυσης του USD έναντι του ευρώ,
(3) έχει πρόσβαση σε ανταγωνιστικές και ευέλικτες πηγές φυσικού αερίου μέσω άμεσων συμβάσεων με παγκόσμιους παραγωγούς και προμηθευτές,
( 4) διατηρεί το ανταγωνιστικό πλεονεκτήματος στον εφοδιασμό LNG, λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας και του ευρέος δικτύου προμηθευτών,
(5) υψηλός ρυθμός απόδοσης των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της,
(6) σταδιακή ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων, ιδιαίτερα η προσθήκη του νέου 826MW εργοστασίου CCGT , που θα γίνει καταλύτης για την εξασφάλιση μεριδίου αγοράς ύψους 20% στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας,
(7) προγραμματισμένη πώληση ώριμων έργων συνολικής ισχύος >450MW από το διεθνές χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ.

Wood

Και οι αναλυτές της Wood επισημαίνουν πως η Mytilineos ανακοίνωσε EBITDA 163 εκατ. ευρώ για το β’ τρίμηνο του 2022, πάνω από την πρόβλεψή τους για 132 εκατ. ευρώ, με ισχυρά νούμερα τόσο από τους τομείς της Μεταλλουργίας όσο και του Power & Gas.

Το EBITDA του α’ εξαμήνου του 2022 έφτασαν τα 293 εκατ. ευρώ και η διοίκηση έχει αυξήσει το guidance για καλύτερες επιδόσεις στο β’ εξάμηνο του 2022 , έναντι του α’ εξαμήνου.

Ως αποτέλεσμα, το EBITDA για το 2022 φαίνεται ότι θα ξεπεράσει τα 600 εκατ. ευρώ, υποδηλώνοντας EV/EBITDA κοντά στο 5,5x.

Η μετοχή υποχωρεί κατά 2% σε ετήσια βάση και περίπου 20% κάτω από τα πρόσφατα υψηλά. Πιστεύουμε ότι αυτή η αδυναμία στην τιμή της μετοχής παρέχει ελκυστικά σημεία εισόδου για τους επενδυτές, εν όψει της θετικής προοπτικής που επικρατεί, αναφέρει η Wood, η οποία επιμένει στην ένδειξη «BUY».

Optima

Από την πλευρά της η Optima κάνει λόγω για ισχυρά αποτελέσματα πάνω από τη συναίνεση, με άξονα τις μονάδες Ηλεκτρισμού & Αερίου και την Μεταλλουργία.

Η Optima βλέπει πως η Mytilineos βρίσκεται σε καλό δρόμο να υπερβεί ακόμη και την (προς τα πάνω επικαιροποιημένη) ετήσια καθοδήγηση.

Αφού προχωρήσει σε μια συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανά κλάδο, η Optima αναφέρει σχετικά με την ενημέρωση των επενδυτών:

«Κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη, η Μυτιληναίος είπε ότι η τελευταία πρόβλεψη για καθαρά κέρδη 260 εκατ. ευρώ θα ξεπεραστεί πολύ το 2222, ενώ όσον αφορά τα EBITDA, η Εταιρεία θα παρουσιάσει σημαντικά υψηλότερο ποσοστό το β’ εξάμηνο του 2022 σε σύγκριση με τα 293 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 22. Σε ό,τι αφορά την προμήθεια φυσικού αερίου, η Μυτιληναίος δήλωσε ότι ακόμη και αν διακοπεί πλήρως η ρωσική προμήθεια, η Ελλάδα θα μπορεί να προμηθευτεί τα πλοία c45-50 LNG για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση, ωστόσο τα επίπεδα τιμών θα είναι ένα κρίσιμο θέμα. Όσον αφορά τις ΑΠΕ, η Εταιρεία αναμένει να αυξήσει την ισχύ της στην Ελλάδα από 280MW σήμερα σε 780MW έως το τέλος του 2024, ώστε να εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους ΟΛΠ. Σε ό,τι αφορά τον κλάδο εφοδιασμού, η Μυτιληναίος δεν αναμένει υλική βελτίωση το β’ εξάμηνο του 22, καθώς το περιβάλλον του κλάδου παραμένει δυσμενές.  Τέλος, ο κ. Μυτιληναίος μετά από σχετική ερώτηση, δεν απέκλεισε τη δυνατότητα εισαγωγής της μετοχής σε χρηματιστήριο του εξωτερικού, εάν αυτό είναι προς το συμφέρον των μετόχων».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα και τα όσα ειπώθηκαν στην τηλεδιάσκεψη, η Optima καταλήγει πως οι ισχυρές επιδόσεις και κερδοφορία σε όλες τις μονάδες (πάνω από τη συναίνεση του Bloomberg), σε συνδυασμό με το θετικό επιχειρηματικό περιβάλλον (ισχυρή ζήτηση για προϊόντα αλουμινίου και αλουμίνας, έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας CGGT 826 MW το 4ο τρίμηνο του 22ου έτους) ανοίγουν το δρόμο για τη Μυτιληναίο να υπερβεί κατά πολύ το πιο πρόσφατες οδηγίες διαχείρισης για το 2022 για EBITDA 520 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 260 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

ΒΕΤΑ

Η Βeta Χρηματιστηριακή σχολιάζει πως η Mytilineos ανέφερε ισχυρή επίδοση στο πρώτο ημίχρονο, «πάνω από τις προσδοκίες μας και της συναίνεσης, σε μεγάλο βαθμό λόγω της πολύ ισχυρότερης από την αναμενόμενη επίδοση στα τμήματα Μεταλλουργίας και Ενέργειας και Αερίου».

Τα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα €166εκ. Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 90% σε ετήσια βάση στα €300 εκατ. Τα ενοποιημένα έσοδα αυξήθηκαν 117% σε ετήσια βάση στα 2,15 δισ. ευρώ.

Οι αναλυτές της Beta επισημαίνουν πως η αύξηση στα EBITDA της Μεταλλουργίας μεταξύ άλλων, οφείλεται στα  υψηλά premia αλουμινίου στην Ευρώπη, στην ικανότητα της Εταιρείας να διατηρεί αυστηρό έλεγχο κόστους καθώς και να εξασφαλίζει υψηλότερα επίπεδα τιμών LME για τα επόμενα τρίμηνα.

Για τον τομέα των ΑΠΕ και RSD αναφέρει πως εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2022, αναμένεται να συναφθούν ουσιαστικές συμφωνίες για την πώληση ηλιακών φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής ισχύος που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 450 MW, οδηγώντας το RSD σε νέα επίπεδα κερδοφορίας, σημαντικά υψηλότερα από τα προηγούμενα χρόνια.

Για τον τομέα Sustainable Engineering Solutions (SES) αναφέρει πως η αναμενόμενη ασθενέστερη απόδοση της SES BU για το 1:22 αποδίδεται κυρίως στο αυξημένο κόστος κατασκευής καθώς και στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των υφιστάμενων συμβολαίων. Μετά τις σημαντικές συμφωνίες που υπογράφηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 καθώς και την πρόοδο στα υπογεγραμμένα έργα, η απόδοση της SES BU αναμένεται να βελτιωθεί τα επόμενα τρίμηνα. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2022, το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο ανήλθε σε 1,2 δισ. ευρώ, ενώ για τα έργα σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, ο συνολικός αγωγός φθάνει τα 2,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 41% ​​αφορά ελληνικά έργα.

Επισημαίνει επίσης πως το καθαρό χρέος ανήλθε στα €945 εκατ., με τον δείκτη μόχλευσης να πέφτει κάτω από το 2,0x «σε μια περίοδο σημαντικής ανάπτυξης κεφαλαιακών δαπανών, καθώς το CAPEX ξεπέρασε τα €280 εκ. μόνο το 1ο εξάμηνο του 22ου αιώνα.

Με την εμπορική λειτουργία της νέας μονάδας CCGT, η ισχύς των CCGT της Εταιρείας θα διπλασιαστεί, ενώ για τις μονάδες ΣΗΘ και ΑΠΕ, η συνολική ισχύς του χαρτοφυλακίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα ξεπεράσει τα 2,3 GW.

Στην τηλεδιάσκεψη, η διοίκηση είπε ότι η κερδοφορία FY:22 έναντι αρχικής καθοδήγησης θα είναι πολύ πιθανό να είναι σημαντική (δηλαδή ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο έναντι του πρώτου) επισημαίνοντας ότι οι εξωτερικοί κίνδυνοι και τα πιθανά ακραία γεγονότα θα μπορούσαν να προκαλέσουν αποκλίσεις.

Οι αναλυτές της Beta καταλήγουν λέγοντας πως τους αρέσει η μετοχή για λόγους αποτίμησης και επιμένουν στη σύσταση «buy» στα τρέχοντα επίπεδα.

Euroxx

Η Euroxx επισημαίνει πως τα ισχυρά αποτελέσματα εξαμήνου και δεύτερου τριμήνου βασίζονται κυρίως στους τομείς της Μεταλλουργίας και του Power & Gas και δευτερευόντως στην ανάκαμψη των EBITDA του τομέα RSD.

Επισημαίνει και αυτή πως η Mytilineos προβλέπει μια ισχυρή επίδοση για το σύνολο του 2022, ενώ τονίζει τη μείωση του Net Dept στα 945 εκατ. ευρώ, σε μια ισχυρή περίοδο επενδύσεων CAPEX, που δημιουργούν μια στέρεη βάση για μακροχρόνια ανάπτυξη.

Eurobank

Τέλος η Eurobank, επισημαίνει και αυτή πως τα αποτελέσματα εξαμήνου της Mytilineos ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. O τομέας Power & Gas υπεραπόδοσε λόγω των υψηλών spark spreads και της παροχής αερίου, ενώ η Μεταλλουργία διατήρησε ισχυρή κερδοφορία λόγω των αντισταθμισμένων τιμών πώλησης αλουμινίου συν τα υψηλά premia. Επισημαίνει τέλος πως και το τμήμα RSD κερδίζει δυναμική.

Διαβάστε επίσης

MYTILINEOS: Αύξηση 116% στα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο, στα 166 εκατ. ευρώΣΧΟΛΙΑ