• Ενέργεια

  Φρυδάς (Grant Thornton): Έτσι θα λειτουργεί το Green Pool που θα μειώσει το ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία

  Νίκος Φρυδάς, Principal, Energy Sector, Αντιπρόεδρος Grant Thornton, Φορολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

  Νίκος Φρυδάς, Principal, Energy Sector, Αντιπρόεδρος Grant Thornton, Φορολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών


  Πλάτη θα βάλει το κράτος στη μείωση του ενεργειακού κόστους για την ενεργοβόρο βιομηχανία, ενεργοποιώντας το εργαλείο του Green pool, που ήδη λειτουργεί στην Ευρώπη.

  Πρόκειται για ένα τρόπο, ο οποίος θα επιτρέπει με κρατική επιδότηση να γίνουν λειτουργικά και αποδοτικά για τη βιομηχανία, τα διμερή συμβόλαια (PPA).

  Όπως επεσήμανε ο Νίκος Φρυδάς, Vice President της Grant Thornton Business Solutions, μιλώντας χθες στο Athens Energy Forum, το Green pool δεν αποτελεί επιδότηση της ίδιας της ενέργειας, αλλά του κόστους διαμόρφωσης της ενέργειας των ΑΠΕ ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες κατανάλωσης των βιομηχανιών.

  «Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η αγορά ενέργειας έχει σχεδιαστεί 20 χρόνια πριν και θα πρέπει να δούμε τις αλλαγές που φέρνει αυτό το περιβάλλον», σημείωσε ο κ. Φρυδάς.

  Επίσης, για το Green pool, που  έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το «πρασίνισμα» της ενέργειας των βιομηχανιών, σημείωσε ότι στην ουσία είναι μια επιδότηση του κόστους διαμόρφωσης της ενέργειας που παράγονται από ΑΠΕ για την αντίστοιχη κατανάλωση.

  Σημειώνεται ότι η βαριά ελληνική βιομηχανία έχει αναθέσει στην Grant Thornton την ελληνική πρόταση για το Green pool, που την έχει ολοκληρώσει και έχουν πραγματοποιηθεί και οι αρχικές επαφές με την Κομισιόν, η οποία και πρέπει να την εγκρίνει στο πλαίσιο των εγκρίσεων για κρατικές ενισχύσεις.

  Το Green pool θα είναι μέχρι 4GW και το 80-85% του κόστους για τη λειτουργία του θα αναλαμβάνει το κράτος. Ο ΦΟΣΕ (Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης) του Green pool θα αλλάζει κάθε χρόνο και σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός, στον οποίο θα κατέβουν οι υποψήφιοι ΦΟΣΕ για να τον κερδίσει ο ΦΟΣΕ που θα μειοδοτήσει. Το 85% της προσφοράς του θα καλυφθεί από την κρατική επιδότηση και το 15% από τους συμμετέχοντες. Το ύψος της επιδότησης αυτής εξαρτάται από τις τιμές ενέργειας και τις προσφορές όσων συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

  O ρόλος του ΦΟΣΕ είναι κεντρικός, αφού θα διαχειρίζεται το σύνολο των διμερών συμβολαίων που θα έχουν συνάψει οι βιομηχανίες, και έχοντας τα προφίλ κατανάλωσης τους, θα μπορεί να αξιοποιεί με τον πιο προσοδοφόρο τρόπο την ενέργεια που θα διαθέτει από τα διμερή συμβόλαια.

  Ο ΦΟΣΕ θα αγοράζει και θα πουλάει ενέργεια για να διαμορφώνει το συνολικό κόστος ενέργειας, και θα μπορεί να αγοράζει forward την ενέργεια και να κάνει hedging και να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία για να τη διαχειριστεί με τον πιο αποδοτικό τρόπο.

  Το σχήμα για το περίφημο green pool έχει υποβληθεί προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού με στόχο να ξεκινήσει να η εφαρμογή του από τις αρχές του 2024.

  Σημειώνεται ότι οι ενεργοβόρες βιομηχανίες μπορούν να συνάψουν διμερή συμβόλαια αγοράς πράσινης ενέργειας, σε συμφωνημένη ανταγωνιστική τιμή κι έτσι μπορούν να μειώνουν το κόστος του ενισχύοντας ταυτόχρονα τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μηχανισμός αυτός είχε προ-κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το φθινόπωρο του 2021.

  Τι είναι  το green pool

  Βασική αποστολή του Green Pool θα είναι να προσαρμόσει την παραγωγή από τις ΑΠΕ στο προφίλ κατανάλωσης των βιομηχανικών καταναλωτών που είναι ενταγμένοι στο σχήμα. Κεντρικό ρόλο έχει ο ΦΟΣΕ που διαχειρίζεται τα συμβόλαια της βιομηχανίας και ρυθμίζει την προσφορά ενέργειας με βάση τις ανάγκες.

  Από την πλευρά της ζήτησης οι βιομηχανίες δημιουργούν έναν κρίσιμο όγκο και υπογράφουν διμερή συμβόλαια για την κάλυψη των αναγκών τους. Τα διμερή συμβόλαια εκχωρούν στον διαχειριστή του Green Pool την ηλεκτροπαραγωγή των πράσινων μονάδων με τις οποίες έχουν υπογράψει PPAs ώστε εκείνος να προχωρήσει στις κατάλληλες αγοραπωλησίες ηλεκτρικής ενέργειας ώστε η συνολική ποσότητα ενέργειας, τα 4GW, να διαμορφωθεί σε φορτίο βάσης για τους επιλέγοντες πελάτες.

  Από αυτή τη διαδικασία αντιστοίχισης της πράσινης παραγωγής με τη βιομηχανική κατανάλωση θα προκύπτει ένα επιπλέον κόστος, το λεγόμενο κόστος διαμόρφωσης (shaping cost). Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε. προβλέπεται ότι το 85% του κόστους διαμόρφωσης θα καλύπτεται μέσω κρατικής ενίσχυσης, ούτως ώστε να μπορούν οι βιομηχανίες να προμηθεύονται πράσινη ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές.

  Επιπλέον, η ελληνική πρόταση προβλέπει για την επιλογή διαχειριστή του Green Pool ότι θα γίνεται διαγωνισμός σε ετήσια βάση από τον ΔΑΠΕΕΠ, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη για την εφαρμογή του σχήματος και την καταβολή των αποζημιώσεων για το κόστος διαμόρφωσης.

  Για να μπορεί μια εταιρεία να διεκδικήσει ρόλο διαχειριστή θα πρέπει να έχει άδεια ΦΟΣΕ (Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης) και ταυτόχρονα άδεια προμηθευτή.

  Τέλος, το σχήμα προβλέπει ασφαλιστικές δικλείδες προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η ενέργεια από το πράσινο pool καταλήγει σε επιλέγοντες βιομηχανικούς πελάτες, που συμμετέχουν στο σχήμα.

  Διαβάστε επίσης:

  Tιμολόγια ρεύματος: Οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι για τον Ιούλιο

  Γιώργος Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Μηδενική αναχρηματοδότηση και βελτιωμένη μερισματική πολιτική οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης

  Λάμπρος Παπακωνσταντίνου (IDEAL Holdings): Γιατί εξαγοράσαμε τα Attica Stores

  ──────────────────

  Εκλογές 2023  ΣΧΟΛΙΑ