Μαρίνα Πρωτονοταρίου | Ρεπορτάζ και ειδήσεις για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, το Χρηματιστήριο, την Πολιτική"> Μαρίνα Πρωτονοταρίου | Ρεπορτάζ και ειδήσεις για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, το Χρηματιστήριο, την Πολιτική"> Μαρίνα Πρωτονοταρίου | Ρεπορτάζ και ειδήσεις για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, το Χρηματιστήριο, την Πολιτική">

Μαρίνα Πρωτονοταρίου

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ΕΥΔΑΠ είναι στενά συνυφασμένος με τους τρεις κεντρικούς στρατηγικούς άξονες της Εταιρείας: ασφάλεια, αποδοτικότητα και...