Μαρίνα Πρωτονοταρίου

Το θεσμικό πλαίσιο επέτρεψε την ομαδοποίηση μικρών έργων με αποτέλεσμα να συρρέουν χιλιάδες αιτήσεις για έγκριση όρων σύνδεσης

Κοπελούζος

Η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αέριο του ομίλου,  στην Αλεξανδρούπολη θα έχει ισχύ 830 MW και θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται...