Ενέργεια

Αποθήκευση Ενέργειας: Κάτω από €100.000/MWh ανά έτος οι προσφορές

Γιώργος Στάσσης (ΔΕΗ), Ιωάννης Στασινόπουλος (VIOHALCO), Νίκος Ζαχαριάδης (ELPEDISON), Γιώργος Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ), Ευάγγελος Μυτιληναίος (Mytilineos), Χρήστος Κοπελούζος (Όμιλος Κουπελούζου)

Γιώργος Στάσσης (ΔΕΗ), Ιωάννης Στασινόπουλος (VIOHALCO), Νίκος Ζαχαριάδης (ELPEDISON), Γιώργος Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ), Ευάγγελος Μυτιληναίος (Mytilineos), Χρήστος Κοπελούζος (Όμιλος Κουπελούζου)


Με τις προσφορές να κινούνται κάτω από τα 100.000 ευρώ/MWh/έτος, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι θα κινηθεί με μεγάλη επιτυχία η δημοπρασία για τα πρώτα 400 MW αποθήκευσης ενέργειας.

Τελικά, κατατέθηκαν 89 έγκυρες προσφορές, οι οποίες χθες κατέθεσαν και εγγυητικές, και αθροίζονται σε ένα χαρτοφυλάκιο συνολικής ισχύος 3,2 GW, 8 φορές πάνω από την ισχύ που προσφέρει ο πρώτος διαγωνισμός.

Για να υποβάλουν τις προσφορές, οι συμμετέχοντες έπρεπε να προσκομίσουν στη ΡΑΑΕΥ την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 35.000 ευρώ ανά MW, δηλαδή προσκομίστηκε σύνολο εγγυητικών της τάξης των 110 εκ. ευρώ.

Η περιοχή την οποία αφορούν οι περισσότερες αιτήσεις, το 1 GW, είναι η κεντρική Μακεδονία, κατά πληροφορίες, ενώ παρουσία μέσω των αιτήσεων έχουν όλες οι περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Στερεά Ελλάδα, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και η Αττική.

Οι φάκελοι των προσφορών θα ανοίξουν τις επόμενες ημέρες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κινούνται κάτω από τα 100.000 ευρώ/MWh/έτος.

Οι ίδιες πληροφορίες τονίζουν ότι ήταν γνωστό ότι ο διαγωνισμός θα προσελκύσει πολλούς ενδιαφερόμενους, οι συμμετέχοντες που ήθελαν οπωσδήποτε να μειοδοτήσουν μπίνταραν χαμηλά.

Όπως αναφέρεται, καθώς αυτές οι μονάδες αποθήκευσης θα λειτουργήσουν το 2025 πολλοί έλαβαν υπόψιν ότι η τεχνολογία θα εξελιχθεί και θα μειωθεί το κόστος της και κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα οι προσφορές τους από ότι θα ήταν αν έπρεπε να γίνουν σήμερα.

 Υπενθυμίζεται ότι τα 115.000 ευρώ/MW/έτος ήταν η ανώτατη τιμή που είχε καθοριστεί για τον πρώτο διαγωνισμό, ενώ στους συμμετέχοντες, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, περιλαμβάνονται όλοι οι ισχυροί εγχώριοι «παίκτες» όπως η ΤΕΡΝΑ, η Motor Oil, η ΔΕΗ, η Μυτιληναίος, η Intrakat, αλλά και πολλοί διεθνείς παίκτες και funds.

Η αξιολόγηση των προσφορών από τη ΡΑΑΕΥ θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα και στις 3 Αυγούστου θα ανακοινωθούν οι μειοδότες.

Από τις 3 μέχρι τις 10 Αυγούστου θα δοθεί χρόνος για ενστάσεις, με σκοπό η οριστική των επιλέξιμων έργων να ανακοινωθεί έως τις 10 Αυγούστου.

Επιλέξιμοι Σταθμοί Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας – Κριτήρια και προϋποθέσεις επιλογής

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες στην Ανταγωνιστική Διαδικασία πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:

Να διαθέτουν Άδεια Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ή αντίστοιχη άδεια, η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της Βουλγαρίας σχετικά με τους Σ.Α.Η.Ε. που εγκαθίστανται στη Βουλγαρία σύμφωνα με την παρ. 1.3 (γ) της παρούσας Προκήρυξης, σε ισχύ και με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Να διαθέτουν εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα που αντιστοιχεί σε διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) ωρών (οριζόμενη ως το πηλίκο της εγγυημένης χωρητικότητας του Σ.Α.Η.Ε., σε MWh, προς τη μέγιστη ισχύ έγχυσης αυτού, σε MW).
  • Να διαθέτουν μέγιστη ισχύ έγχυσης κατ’ ελάχιστον ίση με 1 MW, βάσει της Άδειας Αποθήκευσής τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132Ε του ν. 4001/2011, ή αντίστοιχης άδειας για τους Σ.Α.Η.Ε. που εγκαθίστανται στη Βουλγαρία.
  • Να συνδέονται στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε., απ’ ευθείας ή μέσω έργων διασύνδεσης Μέσης Τάσης που δεν εντάσσονται στο Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ή στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Βουλγαρίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της Υπουργικής Απόφασης.

Για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, ο Συμμετέχων δύναται να δηλώσει την Ισχύ και Χωρητικότητα Συμμετοχής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.27 του άρθρου 3 και στην παρ. 11.1.2. του άρθρου 11.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία περισσοτέρων του ενός Σ.Α.Η.Ε. που προέρχονται από κατάτμηση Άδειας Αποθήκευσης, η οποία συντελείται μετά από τη θέση σε ισχύ της Υπουργικής Απόφασης.

Να μην έχουν πραγματοποιήσει Έναρξη των Εργασιών για την κατασκευή των Σ.Α.Η.Ε. πριν από την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής στο πλαίσιο της  Ανταγωνιστικής Διαδικασίας.

Οι επόμενοι διαγωνισμοί

Η συνολική δημοπρατούμενη, ισχύς μέσω τριών ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, ανέρχεται σε  1.000 MW (μεγαβάτ).

Μετά την πρώτη δημοπρασία για τα 400 MW, θα ακολουθήσει η  δεύτερη για 300 MW εντός του τρίτου τριμήνου του έτους και η τρίτη για 400 MW εντός του τετάρτου τριμήνου του 2023 η οποία θα αφορά μόνο έργα που θα εγκατασταθούν αποκλειστικά στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης των περιοχών Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης.

Στις δύο πρώτες δημοπρασίες μπορούν να συμμετάσχουν έργα που σχεδιάζεται να εγκατασταθούν ανά τη χώρα, πλην της Κρήτης.

Σημειώνεται ότι συνολικά έχουν δοθεί 514 άδειες για αποθήκευση ενέργειας, συγκεντρωτικής ισχύος 29,047 GW, οι οποίες διεκδικούν τις ενισχύσεις που θα αρχίσουν να δίνονται από φέτος ώστε μέχρι το 2030, όταν και σύμφωνα με το νέο ΕΣΕΚ πρέπει να έχουμε 6-7 GW αποθήκευσης ενέργειας.

Δηλαδή το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι τετραπλάσιο των έργων που μπορεί να γίνουν, ανεβάζοντας στα ύψη το θερμόμετρο του ανταγωνισμού.

Μάλιστα, το ενδιαφέρον για τα έργα αποθήκευσης είναι τετραπλάσιο των αναγκών ξεπερνώντας ακόμη και το ενδιαφέρον για τις ΑΠΕ, όπου οι αδειοδοτήσεις που έχουν γίνει είναι τριπλάσιες των αναγκών μέχρι το 2030.

Διαβάστε επίσης:

Intrakat – Ameresco – RESINVEST: Ανέλαβαν κατασκευή φ/β 52 εκ. ευρώ από ΔΕΗ

Εξοικονόμηση Ενέργειας: Σε λειτουργία η νέα εφαρμογή της ΡΑΑΕΥ για κτίρια και κατοικίες

Eunice: Καλωσορίζει τον Δόκτορα Σπύρο Οικονόμου ως Director GeneralΣΧΟΛΙΑ