Business

ElvalHalcor: Χρονιά κερδών ρεκόρ το 2022 – Αναμέτρηση των mega trends της ενεργειακής μετάβασης με την ύφεση το 2023

ElvalHalcor: Επανασχεδιασμός επενδυτικού προγράμματος- Νέος στόχος πάνω από 500.000 τόνους

Γιάννης Στασινόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Viohalco (ΕlvalHalcor)


Από πλεονεκτική θέση αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του δύσκολου διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, η ElvalHalcor, και το 2022 αναμένεται να αποτελέσει μια χρονιά ρεκόρ για τα οικονομικά της μεγέθη.

Τα κέρδη 9μήνου που ανακοίνωσε χθες ξεπέρασαν τα κέρδη του συνόλου του 2021,  οδηγώντας την εισηγμένη σε κέρδη ρεκόρ για το σύνολο της χρονιάς.

Οι πολύ καλές αυτές επιδόσεις, σημειώθηκαν παρότι, όπως αναφέρουν πηγές, ήδη εμφανίστηκαν στο τρίτο τρίμηνο τα σημάδια της ύφεσης μειώνοντας τη ζήτηση σε κάποια προϊόντα καθώς το οικονομικό περιβάλλον γίνεται όλο και δυσκολότερο.  Οι αρνητικές επιρροές του πληθωρισμού και της αύξησης των επιτοκίων που επιβαρύνουν τη ρευστότητα των πελατών της αναμένεται να ενταθούν στο τέταρτο τρίμηνο το έτους.  Ωστόσο, τα ισχυρά megatrends που επικρατούν λόγω της ενεργειακής μετάβασης, αυξάνουν τη ζήτηση σταθερά στα προϊόντα αλουμινίου και ενισχύουν σταθερά τα μεγέθη της εταιρείας.

 Αβεβαιότητα ωστόσο επικρατεί για το 2023, καθώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσο θα επηρεαστεί η ζήτηση από την ύφεση και τα αυξημένα επιτόκια.”Τις πρώτες επιπτώσεις τις είδαμε στο τρίτο τρίμηνο στα προϊόντα χαλκού, όπου ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε και οι τάσεις αυτές αναμένονται πιο γενικευμένες στο 4ο τρίμηνο. Είναι φυσικό στο περιβάλλον αυτό οι πελάτες μας να γίνονται πιο συντηρητικοί και να μειώνεται η ζήτηση σε κάποιες κατηγορίες, όπως στον κατασκευαστικό κλάδο. Αντίθετα, τα προϊόντα αλουμινίου κινούνται σταθερά ανοδικά, καθώς η ζήτηση που τροφοδοτούν τα megatrends της ενεργειακής μετάβασης στην αυτοκινητοβιομηχανία και τη συσκευασία, παραμένει ανοδική”, σημειώνουν πηγές της εταιρείας.

Όσον αφορά στην πορεία των επενδύσεων, το ψυχρό έλαστρο ξεκίνησε να λειτουργεί και τέλος του χρόνου ξεκινάει η λειτουργία της γραμμής βαφής για τα προϊόντα συσκευασίας. Συνολικά η παραγωγική δυναμικότητα του ομίλου έχει ξεπεράσει τους 400.000 τόνους και επόμενος στόχος είναι οι 520.000 τόνους, με επενδύσεις που θα γίνουν ανάλογα με την πορεία της ζήτησης.

Η πορεία το εννεάμηνο

  Η ElvalHalcor κατέγραψε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 38,2% και του όγκου πωλήσεων κατά 7,8%, αλλά και  ισχυρή οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) στα 230,7 εκ. ευρώ αυξημένη κατά 76,9% έναντι του εννεαμήνου του 2021.

Ο Όμιλος ElvalHalcor συνέχισε την ανοδική πορεία του, με κύκλο εργασιών στα  2.877 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2022 σε σύγκριση με τα 2.082 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, κυρίως στον κλάδο αλουμινίου, τις αυξημένες τιμές των μετάλλων, αλλά και τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας.

Οι τιμές των μετάλλων στο LME μετά την κορύφωσή τους στο Α’ τρίμηνο του 2022 κινήθηκαν καθοδικά, σταθεροποιούμενες στο Γ’ τρίμηνο.Ημέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.649 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 32,2% σε σύγκριση με το 9Μ’21) και η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε στα 8.492 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 10,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021).

Οι όγκοι πωλήσεων παρουσίασαν αύξηση κατά 7,8%, καθώς ο Όμιλος εκμεταλλεύτηκε την ισχυρή ζήτηση κυρίως σε τομείς που σημειώνουν μεγάλη ανάπτυξη λόγω των παγκόσμιων μεγατάσεων βιωσιμότητας και στους οποίους έχει επικεντρώσει τις επενδύσεις του, όπως ο κλάδος της συσκευασίας αλουμινίου.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, βελτιώθηκαν κατά 76,9% και ανήλθαν στα230,7εκ. ευρώ έναντι 130,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο οδηγούμενα από τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας και όγκο πωλήσεων.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 29,8 εκ. ευρώ για τη περίοδο έναντι 22,2εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση του καθαρού δανεισμού, ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για κεφάλαιο κίνησης και το επενδυτικό πρόγραμμα.

  Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 164,8εκ. ευρώγια το 9Μ’22 έναντι κερδών 117,9 εκ. ευρώ για το 9Μ’21. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχονται σε 162,8 εκ. ευρώ για το 9Μ’22 (ή 0,4337ευρώ ανά μετοχή) από 120,5 εκ. ευρώ για την αντίστοι χη περίοδο του 2021 (ή 0,3211ευρώ ανά μετοχή).

Προοπτικές

Για το τελευταίο τρίμηνο του 2022, η συνεχιζόμενη ανοδική τάση των επιτοκίων αναφοράς δημιουργεί ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη. Οι πληθωριστικές πιέσεις, η διαφαινόμενη οικονομική ύφεση, ο πόλεμος στην Ουκρανία, δημιουργούν κινδύνους τους οποίους ο Όμιλος μετριάζει, είτε με τη χρήση τεχνικών αντιστάθμισης κινδύνων, είτε με την μετακύλιση του κόστους, σε όποιες αγορές αυτό είναι δυνατόν.

Τέλος, και παρά το γεγονός της συσσώρευσης των ανωτέρω αρνητικών παραγόντων που δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας, η ElvalHalcor κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, και ο διεθνής προσανατολισμός χωρίς εξάρτηση από χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, παράγοντες που της δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι επενδύσεις αυτές, επικεντρωμένες σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των παγκόσμιων τάσεων (megatrends) της κυκλικής οικονομίας, της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα και της αστικοποίησης καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης, αυξάνουν περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα, της εταιρίας αλλά και τη δυνατότητα αξιοποίησής της, επιτρέποντας στην ElvalHalcor να διατηρήσει την ανοδική της πορεία.ΣΧΟΛΙΑ