Business

«Ανεβάζει στροφές» ο ψηφιακός μετασχηματισμός – Ποιοι έχουν ανταποκριθεί στο «κάλεσμα» της ΚτΠ

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης – Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης


Με γρήγορους ρυθμούς προχωράει η Κοινωνία της Πληροφορίας τους διαγωνισμούς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου, προκηρύσσοντας ακόμα ένα έργο συνολικής αξίας 59,6 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πολλές μεγάλες εταιρείες πληροφορικής αλλά και οι μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τα έργα ψηφιοποίησης του Δημοσίου, με την ΚτΠ να προχωρά δυναμικά το έργο που έχει αναλάβει.

Ο ανοιχτός διαγωνισμός που προκήρυξε η ΚτΠ αφορά την ψηφιοποίηση περίπου 55 εκατ. σελίδων των γενικών αρχείων του κράτους και το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης, με πολλές μεγάλες εταιρείες να λαμβάνουν ενεργό δράση, θέλοντας φυσικά να μεγαλώσουν και το χαρτοφυλάκιό τους.

Όλοι οι μεγάλοι όμιλοι έχουν αναλάβει ή έχουν καταθέσει προσφορές για να αναλάβουν μεγάλα έργα, ενώ και η Netcompany-Intrasoft έχει «κατέβει» σε πολλούς διαγωνισμούς θέλοντας να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ψηφιακή μετάβαση, όπως άλλωστε έχει δηλώσει και ο CEO Αλέξανδρος Μάνος.

Οι ανάδοχοι μεγάλων έργων

Ως εκτελεστικό όργανο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ΚτΠ έχει αναλάβει ένα μεγάλο όγκο εμβληματικών έργων και στα οποία έχουν ανταποκριθεί μεγάλοι όμιλοι.

Ο ΟΤΕ σε κοινοπραξία με την Uni Systems έχει αναλάβει το έργο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων (CRM)», έναντι 53,2 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν οι μοναδικός που διεκδίκησε το έργο «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)», συνολικού προϋπολογισμού 176 εκατ. ευρώ. Επίσης ο ΟΤΕ όπως και η Wind (πλέον Nova) έχουν υπογράψει συμβάσεις για το μεγάλο έργο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Επίσης η Nova σε κοινοπραξία με την Profile έχουν αναλάβει το έργο για την ψηφιοποίηση φακέλων δανείων, αξίας 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με την Space Hellas «τρέχουν» το έργο των 17 εκατ. ευρώ για ψηφιακή αναβάθμιση του Δικαστικού Συστήματος της χώρας.

Η Netcompany-Intrasoft έχει αναλάβει επίσης μεγάλο όγκο έργων της ΚτΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόσφατα αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου «Αναβάθμιση και υπηρεσίες συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης», αξίας 2,3 εκατ. ευρώ.

Για την αναβάθμιση των αρχείων των Δικαστηρίων, συνολικού προϋπολογισμού 42 εκατ. ευρώ, προσφορά κατέθεσε η εταιρία πληροφορικής Profile, ενώ το έργο «Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης» συνολικού ύψους 52.7 εκατ. ευρώ, ανέλαβε η κοινοπραξία Intrasoft – Uni Systems – Quality & Reliability.

Ψηφιοποίηση Γενικών Αρχείων του Κράτους

Το έργο αφορά την ψηφιοποίηση των γενικών αρχείων του κράτους στη μετεγκατάσταση αυτών των ψηφιακών δεδομένων σε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, καθώς και στην προμήθεια όλης της απαραίτητης υποδομής (Κέντρα Δεδομένων και τοπική υποδομή), σε συνδυασμό με τις κατάλληλες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και υποστήριξης.

Σκοπός του έργου είναι να συμβάλλει στην επίτευξη της αποστολής και των στόχων των Γενικών Αρχείων του Κράτους, που είναι ο εντοπισμός, η συγκέντρωση, η διάσωση, η διατήρηση και η εποπτεία στο διηνεκές των αρχείων της Χώρας, η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε αυτά με γνώμονα την ελευθερία της γνώσης, της πληροφόρησης και της έρευνας και η καλλιέργεια εθνικής αρχειακής συνείδησης.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω:

– Ψηφιοποίηση περίπου 55.000.000 σελίδων μεγέθους Α3/Α4/A2/A1/A0 από τα αρχεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Κεντρική & Περιφερειακές Υπηρεσίες), τεκμηρίωση (εισαγωγή μεταδεδομένων), ανάπτυξη θησαυρού όρων και ταξινόμηση του συνόλου του ψηφιακού υλικού.

– Υπηρεσίες μετάπτωσης πληροφοριακών δεδομένων από υπάρχοντα συστήματα, και αρχειοθέτηση του συνολικού ψηφιακού υλικού (παραγόμενου από την ψηφιοποίηση και από την μετάπτωση), την οργάνωση και αποθήκευση του σε Σχεσιακό Σύστημα Βάσης Δεδομένων.

– Ανασχεδιασμός και απλούστευση των επιμέρους διαδικασιών που αποτελούν αντικείμενο του έργου, μοντελοποίηση και σχεδιασμός Επιχειρησιακού Μοντέλου που επάγεται της διαδικασίας προς απλούστευση.

– Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση, διατήρηση, διάθεση και ανάδειξη των αρχείων που φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους με ανάπτυξη εφαρμογής για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών για την υποστήριξη της απλούστευσης της διαδικασίας.

Το σύστημα θα προσφέρει ηλεκτρονικά τις διαδικασίες αναζήτησης και διάθεσης αρχειακών τεκμηρίων για ερευνητικούς σκοπούς (με πλήρη και ανοιχτή πρόσβαση για τα αρχεία που δεν υπόκεινται σε νομικούς ή άλλους περιορισμούς πρόσβασης) αλλά και προσωποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση πολιτών σε αρχειακό υλικό για την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων και δικαιωμάτων των πολιτών (μέσω εφαρμογής κατάθεσης, διαχείρισης των αιτημάτων).

– Δημιουργία διαδικτυακής πύλης, μέσω της οποίας θα παρέχονται στο κοινό ψηφιακές υπηρεσίες Πληροφόρησης, Αναζήτησης και Ανάκτησης Αρχείων – Υποβολής Αιτημάτων Διάθεσης.

– Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού.

– Λοιπές Υπηρεσίες

Διαβάστε επίσης:

«Μάχη» για τα δίκτυα 5G – Πώς θα συνεισφέρουν 4,5 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της Ελλάδας

ΚτΠ: Έργα 1,2 δισ. ευρώ το 2023ΣΧΟΛΙΑ