Ταμείο Ανάκαμψης

Αντώνης Κεφαλάς

Γράφοντας πριν από ένα χρόνο (συγκεκριμένα στις 29/4/2021) με αφορμή την υλοποίηση του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης είχα θέσει...

ο Θοδωρής Τζούρος

Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης 8 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Ταμείου...