Τέτη Ηγουμενίδη

Ανατροπή του θετικού σκηνικού που είχε δημιουργηθεί τα τελευταία δύο χρόνια και κυρίως το 2019 στην αγορά κατοικίας και...

Με πρόγραμμα εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, διάρκειας 10 ετών, επιχειρείται να γίνει πραγματικότητα για...

Εγκρίσεις από τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «μαζεύει» το υπουργείο Υποδομών προκειμένου να υπογράψει τη συμφωνία με την...