• Κλειώ Μονοκρούσου (ΕΜΠ): Πώς λειτουργεί το Sewer Mining, η τεχνολογία επαναχρησιμοποίησης ανακυκλωμένου νερού

  Η επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση νερού έχει γίνει μια ελκυστική επιλογή για να διατηρήσουμε τα αποθέματα νερού, αξιοποιώντας νερό που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί, δηλαδή από τα λύματα

  Δρ Κλειώ Μονοκρούσου, Καθηγήτρια στο ΕΜΠ

  Την τεχνολογία Sewer Mining, δηλαδή την τεχνολογία εξόρυξης λυμάτων για την επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού και το πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής της στο Φυτώριο του Δήμου Αθηναίων, παρουσίασε η Δρ Κλειώ Μονοκρούσου, Καθηγήτρια στο ΕΜΠ, στο Digital Athens Water Forum της ΕΥΔΑΠ.

  Όπως εξήγησε, η αύξηση του πληθυσμού, η ταχεία αστικοποίηση, η οικονομική κρίση και η κλιματική αλλαγή προκαλούν μείωση της διαθεσιμότητας του νερού, υποβάθμιση της ποιότητάς του και εποχιακή έλλειψη νερού.

  Ανάγκη για καινοτόμες λύσεις

  Τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη για καινοτόμες λύσεις διαχείρισης και τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης νερού.

  Για να αντιμετωπίσουμε τη λειψυδρία, σημείωσε η Δρ Μονοκρούσου, η επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση νερού έχει γίνει μια ελκυστική επιλογή για να διατηρήσουμε τα αποθέματα νερού, αξιοποιώντας νερό που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί, δηλαδή από τα λύματα.

  Πρέπει όμως, να αναπτύξουμε καινοτόμες πρακτικές και τεχνολογικές λύσεις επαναχρησιμοποίησης νερού. Και να επιλεγούν οι λύσεις, σημείωσε,  που να είναι αποκεντρωμένες & αυτόνομες, ευέλικτες & προσαρμόσιμες και με δυνατότητα να εφαρμοστούν  σε διάφορες κλίμακες.

  Για τις λύσεις αυτές πρέπει να γνωρίζουμε αν έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν αυτή η τεχνολογία, ποια ήταν τα αποτελέσματα στην απόδοσή της, αν έχει δοκιμαστεί σε πραγματικά περιβάλλοντα, αν έχει αξιολογηθεί και βελτιστοποιηθεί και αν μπορεί να αναπαραχθεί και υπό ποιες συνθήκες.

  Η τεχνολογία Sewer Mining

  Η τεχνολογία Sewer Mining, όπως είπε η  Δρ. Μονοκρούσου, είναι μια είναι μια αποκεντρωμένη, ευέλικτη και αυτόνομη λύση κυκλικής οικονομίας για την επαναχρησιμοποίησης νερού με την οποία:

  * Εξάγονται λύματα απευθείας από το τοπικό δίκτυο αποχέτευσης που βρίσκεται κάτω από κάθε σημείο μιας πόλης

  * Γίνεται επεξεργασία των λυμάτων σε φορητή μονάδα στο σημείο της ζήτησης

  * Παράγεται νερό υψηλής ποιότητας κατάλληλο για άρδευση χώρων πρασίνου, εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων και άλλες χρήσης της πόλης (πλύσιμο δρόμων, πυρασφάλεια κ.ά.

  Για την επεξεργασία γίνεται χρήση της τεχνολογίας μεμβρανών MBR, πρόσθετη βιολογική επεξεργασία και απολύμανση με ακτινοβολία UV.

  Τα υπολείμματα της επεξεργασίας μπορούν να επιστρέψουν στην αποχέτευση για να υποβληθούν σε επεξεργασία από μια τυπική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ή να επαναχρησιμοποιηθούν για την παραγωγή πολύτιμου κομπόστ πλούσιου σε θρεπτικά συστατικά.

  Το Φυτώριο Δ. Αθηναίων (Γουδή) αποτελεί τμήμα ενός χώρου σε φάση αναμόρφωσης με στόχο να γίνει ένα εκ των βασικών μητροπολιτικών πάρκων της πρωτεύουσας.

  Η τεχνολογία SM σε πραγματικά περιβάλλοντα πόλεων -Η περίπτωση του Φυτωρίου Δ. Αθηναίων (NextGen)

  Το Φυτώριο:

  – περιλαμβάνει 4 εκτάρια βλάστησης και προμηθεύει όλα τα πάρκα και τους χώρους πρασίνου της Αθήνας με φυτικό υλικό,
  – χρησιμοποιεί πόσιμο νερό από την ΕΥΔΑΠ για άρδευση,
  – είναι χώρος εναπόθεσης υπολειμμάτων κλαδεμάτων – χωρίς επεξεργασία.

  Η διαδικασία

  – Τα λύματα εξάγονται, μέσω δύο αντλιών που λειτουργούν εναλλάξ, από περίπου τέσσερα μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους που βρίσκεται το δίκτυο αποχέτευσης για να γεμίσουν μια πρώτη δεξαμενή.

  – Τα ακατέργαστα λύματα μεταφέρονται σε μια σειρά δεξαμενών όπου λαμβάνουν χώρα διεργασίες επεξεργασίας.

  – Στη συνέχεια, πραγματοποιείται απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία και το τελικό προϊόν ρέει φυσικά στη δεξαμενή αποθήκευσης προς άρδευση του Φυτωρίου.

  Ανάκτηση υλικών και ενέργειας

  Η διαδικασία

  – Αξιοποιείται η λάσπη η οποία αναμιγνύεται με τα διαθέσιμα κλαδέματα για παραγωγή λιπάσματος (compost).
  – Ανακτάται  η θερμότητα  από τα λύματα να επιταχυνθεί η διεργασία παραγωγής compost.

  H μονάδα παράγει:

  – 25 m³/ημέρα ανακυκλωμένο νερό για επαναχρησιμοποίηση στις ανάγκες άρδευσης των φυτών.
  – 150 kgr/εβδομάδα εδαφοβελτιωτικό με το σύστημα ταχέως βιοαντιδραστήρα.
  25 kWh/ημέρα θερμική ενέργεια, με σύστημα αντλιών θερμότητας

  Οφέλη τεχνολογίας SM

  Είναι σημαντικά τα οφέλη της τεχνολογίας Sewer Mining, σημείωσε η Δρ Μονοκρούσου, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα της καινοτόμου λύσης:

  * Έχει σταθερή λειτουργία και είναι αποτελεσματική η επεξεργασία που πραγματοποιείται.

  * Παράγει επιτόπου υψηλής ποιότητας νερό άρδευσης σε πυκνά αστικά περιβάλλοντα.

  * Μπορεί να συνδυαστεί με παραγωγή λιπάσματος για επιτόπου διάθεση.

  * Περιορίζει τις απορροές, το κόστος μεταφοράς λυμάτων και της ζήτησης πόσιμου νερού, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους.

  * Εντάσσεται σε αποκεντρωμένες, κυκλικές και οικονομικές λύση με περιορισμένο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα.

  * Ενισχύει την ανθεκτικότητα των πόλεων στην κλιματική αλλαγή