• ΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ, Η ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

  Αντιγόνη Συνοδινού (ΕΥΔΑΠ): Νερό και ενέργεια είναι αλληλένδετα – Τι κάνει η ΕΥΔΑΠ στις ΑΠΕ

  • Μαρίνα Πρωτονοταρίου

  Το νερό και η ενέργεια είναι αγαθά αλληλένδετα, είπε η κυρία Αντιγόνη Συνοδινού, Γενική Διευθύντρια Μετασχηματισμού της ΕΥΔΑΠ, μιλώντας στην εκδήλωση Digital Athens Water Forum.

  Όπως εξήγησε, ο υδρολογικός κύκλος, που μας προσφέρει τα ανανεώσιμα αποθέματα γλυκού νερού, δεν θα υπήρχε χωρίς την ενέργεια του ήλιου. Αλλά και το νερό, χάρη στην ενέργεια που περικλείει ή εξαιτίας αυτής, αλλάζει συνεχώς τη μορφή της επιφάνειας του πλανήτη.

  Το νερό και η ενέργεια είναι στενά συνδεδεμένα, αφού η παραγωγή και η μεταφορά ενέργειας απαιτεί την αξιοποίηση των υδατικών πόρων, ειδικά για την παραγωγή υδροηλεκτρικής, πυρηνικής και θερμικής ενέργειας, σημείωσε η κυρία Συνοδινού.

  Αλλά και αντίστροφα, περίπου το 8% της παγκόσμιας ενέργειας χρησιμοποιείται για την άντληση, την παραγωγή και τη μεταφορά νερού στους καταναλωτές.

  Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι μια από τις πιο αξιόπιστες και αποδεδειγμένες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με σημαντικά πλεονεκτήματα:

  – είναι καθαρή (δεν εκπέμπει ρύπους),
  – είναι ανανεώσιμη (ο κύκλος του νερού ανανεώνεται συνεχώς από τον ήλιο),
  – είναι διαθέσιμη κατόπιν ζήτησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση ενέργειας.

  Η αξιοποίηση των ΜΥΗΕ

  Η αξιοποίηση των ΜΥΗΕ προσδίδει ένα σύνολο κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών ωφελειών.

  Στις εγκαταστάσεις των ΜΥΗΣ αξιοποιείται η υδραυλική ενέργεια του υδραγωγείου Ευήνου Μόρνου και μέσω ενός υπό πίεση υδραυλικού συστήματος, διοχετεύει το νερό σε ένα στρόβιλο.

  Το νερό των υδραγωγείων εκτρέπεται σε παράπλευρο κανάλι, όπου με τη λειτουργία υδροστροβίλου, η υδραυλική ενέργεια μετατρέπεται σε μηχανική και κατόπιν μέσω γεννήτριας σε ηλεκτρική. Στη συνέχεια, το νερό διοχετεύεται ξανά στο κεντρικό υδραγωγείο, συνεχίζοντας τη ροή του.

  Ενέργεια από ΑΠΕ από την ΕΥΔΑΠ

  Η ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, έχει αναπτύξει:

  – Εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα

  – Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΘΕ)

  – Φωτοβολταϊκό σταθμό στις εγκαταστάσεις Αχαρνών

  Η εταιρεία, με την ανάπτυξη των ΑΠΕ, συμβάλλει στην επίτευξη του εθνικού στόχου αύξησης της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και στη βελτιστοποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου της.

  Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής & Θερμικής Ενέργειας από Βιοαέριο – Τα οφέλη

  •Ενεργειακή εξοικονόμηση
  •Κέρδος από τη μη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
  •Έσοδα από την πώληση περίσσειας ηλεκτρικής ενέργειας
  •Εξοικονόμηση καυσίμου
  •Μειωμένη εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα
  •Απόκτηση τεχνογνωσίας

  Πράσινη ενέργεια στο ΚΕΛ Ψυττάλειας

  Στο ΚΕΛ Ψυττάλειας ιδιοκαταναλώνεται ενέργεια παραγόμενη από ΑΠΕ.

  Στην κατεύθυνση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος, η εταιρεία εγκατέστησε φωτοβολταϊκό σταθμό (Φ/Β), ισχύος 1,9712 ΜW, στις εγκαταστάσεις της στο Δήμο Αχαρνών, με σκοπό την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Την πρώτη χρονιά πλήρους λειτουργίας του Φ/Β σταθμού, το 2020 η παραγωγή ενέργειας ανήλθε σε 3,23 MW.

  Διαβάστε επίσης:

  Χάρης Σαχίνης (ΕΥΔΑΠ): Τα ESG είναι για μας η καθημερινή λειτουργία μας

  Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Μια αειφόρος βιωματική και ουσιαστική σχέση με το νερό

  Γιώργος Σαχίνης (ΕΥΔΑΠ): Το Αδριάνειο Υδραγωγείο θα καλύψει τις ανάγκες μη πόσιμου νερού 8 δήμων