• Γεωργία Στεφανάκου (ΕΥΔΑΠ): Προχωρούν τα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική

  Θα διασφαλιστεί η αειφορία του -πολύτιμου για όλους- υδάτινου πόρου και θα αναβαθμιστεί το θαλάσσιο περιβάλλον και ο υπόγειος υδροφορέας

  Για τα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική μίλησε η κ. Γεωργία Στεφανάκου, Γενική Διευθύντρια Μεγάλων Έργων της ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο της ημερίδας Digital Athens Water Forum.

  Με τα νέα έργα της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, επένδυσης 700 εκατ. ευρώ, για 1.300 χλμ αποχέτευσης, θα υπάρξουν σημαντικά οφέλη τόσο για την περιοχή και τους κατοίκους όσο και για το περιβάλλον, τόνισε η κυρία Στεφανάκου.

  Τα έργα αφορούν την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση λυμάτων και θα εξυπηρετήσουν 400.000 κατοίκους.

  Συγκεκριμένα, θα διασφαλιστεί η αειφορία του -πολύτιμου για όλους- υδάτινου πόρου και θα αναβαθμιστεί το θαλάσσιο περιβάλλον και ο υπόγειος υδροφορέας.

  Το υδατικό σύστημα θα αναβαθμιστεί καθώς δίνεται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών των ΚΕΛ για άρδευση, επιφέροντας μείωση των αντλήσεων από τον υπόγειο υδροφορέα και περιορισμό της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων.

  Βασική στρατηγική της ΕΥΔΑΠ στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση του πολύτιμου πόρου του νερού. Για να το πετύχει αυτό στόχος είναι η επαναχρησιμοποίηση του ανακυκλωμένου νερού των ΚΕΛ Ανατολικής Αττικής.

  Σε ποιους Δήμους γίνονται τα έργα

  Ο σχεδιασμός, κατασκευή και η λειτουργία των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης στην Ανατολική Αττική αφορά  τις περιοχές των Δήμων: Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-Αρτέμιδας, Μαραθώνα, Παλλήνης Παιανίας, Κρωπίας, Σαρωνικού, Ωρωπού.

  Τα έργα περιλαμβάνουν:

  – Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών

  – Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση-Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών

  – Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Παλλήνης προς το ΚΕΛ Ψυττάλειας

  – Αποχέτευση ακαθάρτων περιοχών Λεονταρίου-Κάντζας, Κάτω Μπαλάνας και Αγ. Νικολάου Δήμου Παλλήνης προς το ΚΕΛ Κορωπίου

  – Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας

  – Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων παραλιακής ζώνης Δήμου Σαρωνικού και Δήμου Κρωπίας και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών

  – Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων εκροών των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ανατολικής Αττικής

  Η ΕΥΔΑΠ, επεσήμανε η κυρία Γεωργία Στεφανάκου, έχει ολιστική προσέγγιση στην κατασκευή όλων των επιμέρους τμημάτων των έργων με ταυτόχρονη κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και των αντίστοιχων εξωτερικών διακλαδώσεων προς σύνδεση των ακινήτων.

  Συμβάσεις με τους Δήμους

  Για την υλοποίηση των έργων η ΕΥΔΑΠ έχει στενή συνεργασία με τους Δήμους Ανατολικής Αττικής.
  Έχει γίνει η υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων ΕΥΔΑΠ με τους αρμοδίους Δήμους και σε συνεργασία με τους Δήμους Ανατολικής Αττικής, πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης για την ταχύτερη σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης με την ολοκλήρωση της κατασκευής.
  Επίσης, έχουν δημιουργηθεί γραφεία εξυπηρέτησης ιδιοκτητών ακινήτων στους Δήμους για παροχή πληροφοριών και κατάθεση αιτήσεων για τη σύνδεση των ακινήτων τους με το δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ που είναι σε διαδικασία κατασκευής.

  Τονίζεται ότι είναι δωρεάν για τους κατοίκους η κατασκευή των εξωτερικών
  διακλαδώσεων προς σύνδεση των ακινήτων στο κατασκευαζόμενο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

  Αποχέτευση παραλιακών οικισμών δήμου Σαρωνικού στο ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας – Επαναχρησιμοποίηση – Εμπλουτισμός υπογείου υδροφορέα με νερό από το ΚΕΛ Κορωπίου–Παιανίας

  Βασική στρατηγική της ΕΥΔΑΠ στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων
  αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική είναι η
  ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού με την επαναχρησιμοποίηση του ανακυκλωμένου νερού.

  Στην ευρύτερη περιοχή του έργου έχουν αναγνωριστεί συνολικές εκτάσεις της τάξης των 12.000 στρεμμάτων που είναι δυνατό να αρδευτούν για την Α’ Φάση του έργου. Στη μελλοντική Β΄ φάση του έργου μπορεί να επεκταθούν και να φτάσουν τα 16.000 στρέμματα.

  Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση – Ερευνητικά Προγράμματα

  Το 2020 ξεκίνησε η υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος επαναχρησιμοποίησης με τη συνεργασία Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΓΠΑ) και ΕΥΔΑΠ στο κτήμα του ΓΠΑ στα Σπατα σε καλλιέργειες αμπελιών & ελιάς.

  Στις εγκαταστάσεις του ΚΕΛ των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος θα λειτουργεί Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης.

  Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης θα υλοποιούνται:
  • προγράμματα πιλοτικών εφαρμογών για τη  βέλτιστη αξιοποίηση του ανακτημένου νερού
  • δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ορθολογικής διαχείριση του νερού
  • δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την επαναχρησιμοποίηση του νερού.

  Η υλοποίηση των έργων αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική φέρνει μια νέα εποχή για την ευρύτερη περιοχή και τους κατοίκους της. Με κανόνες σύγχρονης τεχνολογίας και βιώσιμης ανάπτυξης, θα δημιουργηθεί μια από τις βασικότερες υποδομές για τη λειτουργία του αστικού χώρου.

  Διαβάστε επίσης:

  Ελένη Μυριβήλη (Δήμος Αθηναίων): Δεν θα αποφύγουμε άνοδο της θερμοκρασίας +2 βαθμούς ως το 2050

  Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Μια αειφόρος βιωματική και ουσιαστική σχέση με το νερό

  Αντιγόνη Συνοδινού (ΕΥΔΑΠ): Νερό και ενέργεια είναι αλληλένδετα – Τι κάνει η ΕΥΔΑΠ στις ΑΠΕ

  Χριστίνα Ζέρη (ΕΛΚΕΘΕ): Νερό από βρύσες και ανακύκλωση μπουκαλιών για τη μείωση του αποτυπώματος της κατανάλωσης νερού