• Τράπεζες

  Τράπεζα Ηπείρου: Συμμετέχει στο ταμείο «DeLFI GF» για την ενίσχυση των καινοτόμων ΜμΕ

  • NewsRoom
  Ιωάννης Βουγιούκας, CEO Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου

  Ιωάννης Βουγιούκας, CEO Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου


  Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου επεκτείνει την υφιστάμενη συνεργασία της με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

  Συγκεκριμένα, συμμετέχει στο νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)», με σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση σε δανεισμό των επιλέξιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, παρέχοντας προστασία πιστωτικού κινδύνου με τη μορφή εγγυοδοσίας.

  Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Ταμείου Εγγυοδοσίας με την επωνυμία «Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ανέρχεται σε πόρους ύψους €100 εκατ. και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο.

  Σκοπός χορήγησης των Δανείων είναι:

  • Η χρηματοδότηση του μέρους της Ιδιωτικής Συμμετοχής του ενταγμένου επενδυτικού πλάνου του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, με τη χορήγηση μεσο-μακροπρόθεσμου δανείου, ή/και
  • Η χρηματοδότηση του μέρους της Επιχορήγησης του ενταγμένου επενδυτικού πλάνου του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, με τη χορήγηση βραχυπρόθεσμου δανείου

  Στο πλαίσιο της Εγγύησης μπορεί να ενταχθούν και οι δύο σκοποί χρηματοδότησης με διακριτές συμβάσεις δανείων.

  Η διάρκεια δανείων είναι:

  • Από τρία (3) έως δέκα (10) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 36 μήνες για τα δάνεια μεσο-μακροπρόθεσμου χαρακτήρα
  • Από ένα (1) έως πέντε (5) έτη και ανάλογη της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της επένδυσης και απόδοσης της επιχορήγησης στον δικαιούχο, με δυνατότητα παράτασης (τηρουμένων των περιορισμών σώρευσης) σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του ποσού της επιχορήγησης (εφάπαξ ή υπολοίπου) από το Δημόσιο, για τα δάνεια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες

  Ο Ιωάννης Βουγιούκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, δήλωσε σχετικά:

  «Παρέχουμε καινοτόμα και ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ηπείρου, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο νέο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Συμμετέχουμε στο νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)» για την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του τόπου μας». 

  Περισσότερες πληροφορίες εδώ

  Διαβάστε επίσης: 

  Optima bank: Στήριξη σε επιχειρήσεις με συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «DeLFI GF» της HDB

  Eurobank: Αποκτά επιπλέον ποσοστό 7,2% στην Ελληνική Τράπεζα έναντι 69,8 εκατ. ευρώ

  Salesforce: Ισχυρά αποτελέσματα β’ τριμήνου – Στα $8,60 δισ. ανήλθαν τα έσοδα  ΣΧΟΛΙΑ