Τράπεζες

Αυστηρή διαχείριση στα κόκκινα στεγαστικά δάνεια φέρνει ο «Ηρακλής»


Επιθετικότερες μορφές διαχείρισης των κόκκινων στεγαστικών δανείων, με πλειστηριασμούς ακινήτων ακόμη και αν πρόκειται για την πρώτη κατοικία ή τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη, σηματοδοτεί η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώς και η εξαγορά τους από funds, που λαμβάνει πλέον μαζικό χαρακτήρα μέσω των τιτλοποιήσεων που έχουν δρομολογήσει οι τράπεζες εντός του 2020.

Η πολιτική των funds στον τομέα των στεγαστικών δανείων δεν θα χαρακτηρίζεται από την ευαισθησία ή την ανοχή που επέδειξαν μέχρι σήμερα. Βασικό κριτήριο κατά τη διαχείριση αυτών των δανείων και των ακινήτων με τα οποία συνδέονται θα αποτελέσει η αξία ρευστοποίησής τους. Έτσι, εάν πρόκειται μέσω της ρύθμισης που θα προτείνουν στους δανειολήπτες να εισπράξουν περισσότερα από τη ρευστοποιήσιμη αξία του ακινήτου, θα προκρίνουν τη ρύθμιση της οφειλής με βάση και την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη. Σε διαφορετική περίπτωση, θα επιλέξουν τον πλειστηριασμό του ακινήτου, ακόμη και αν πρόκειται για την κύρια κατοικία, η οποία από τον Μάιο του 2020 δεν θα προστατεύεται και θα μπορεί να ρευστοποιείται ελεύθερα.

Το ποσό των στεγαστικών δανείων που έχει περάσει στην κυριότητα των funds σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΤτΕ διαμορφώθηκε στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2019 στα 2,3 δις ευρώ, αλλά αυξήθηκε το δ’ τρίμηνο του 2019, με την ολοκλήρωση, λίγο πριν από την εκπνοή της χρονιάς, της συμφωνίας για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Cairo, ύψους 7,5 δις ευρώ, που περιλάμβανε στεγαστικά δάνεια ύψους 2,1 δισ. ευρώ. Αναμένεται, ωστόσο, να εκτιναχθεί το 2020 με τη μεγάλη τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Galaxy, ύψους 12 δις ευρώ, που ετοιμάζει η Alpha Bank και η οποία περιλαμβάνει στεγαστικά δάνεια έως 4,7 δις ευρώ. Τιτλοποιήσεις ύψους έως 7 δις ευρώ η καθεμία αναμένεται να υλοποιήσουν το 2020 και το 2021 τόσο η Εθνική Τράπεζα όσο και η Τράπεζα Πειραιώς, στις οποίες θα ενταχθεί ένα σημαντικό τμήμα από τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι δύο τράπεζες.

Η αυστηρότερη στάση που εφαρμόσουν τα funds στη διαχείριση των κόκκινων δανείων είναι συνέπεια των αυστηρών όρων που έχει θέσει το Δημόσιο για την ένταξη αυτών των δανείων στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων, τον «Ηρακλή».

Μέσω του «Ηρακλή» οι τράπεζες εκτιμάται ότι θα τιτλοποιήσουν δάνεια 33 δις ευρώ και το Δημόσιο έχει δεσμευθεί ότι θα δώσει εγγυήσεις έως 12 δις ευρώ. Προκειμένου όμως να περιορίσει την πιθανότητα κατάπτωσης αυτών των εγγυήσεων που θα οδηγούσαν στην επιβάρυνση των φορολογουμένων, έχει θέσει αυστηρές προϋποθέσεις όσον αφορά τις εισπράξεις που θα πρέπει να πετύχουν οι εταιρείες που θα αναλάβουν, ως εντολοδόχοι των funds, τη διαχείριση αυτών των δανείων. Οι προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται στον νόμο για τον «Ηρακλή» που ψηφίστηκε πρόσφατα και προβλέπουν ακόμη και την έκπτωση και την αντικατάσταση του διαχειριστή εάν δεν πετύχει τους στόχους για τους οποίους έχει δεσμευθεί με το επιχειρησιακό πλάνο που έχει υποβάλει προκειμένου το Δημόσιο να δώσει την εγγύησή του.

Οπως ορίζει ειδικό άρθρο, «ο διαχειριστής μπορεί να αντικαθίσταται σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου, σε περίπτωση που για δύο διαδοχικές περιόδους οι συνολικές καθαρές εισπράξεις από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των τιτλοποιημένων απαιτήσεων υπολείπονται κατά 30% του συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού καθαρών εισπράξεων, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, αλλά και εφόσον η κατάπτωση της εγγύησης ή η υστέρηση των καθαρών εισπράξεων οφείλεται σε δικό του πταίσμα». Στην περίπτωση αντικατάστασης προβλέπεται, μάλιστα, ότι ο διαχειριστής δεν θα έχει καμία αξίωση αποζημίωσης.

Η πρόβλεψη αυτή, σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς, είναι ιδιαίτερα «απαιτητική» και θα υποχρεώσει τις εταιρείες διαχείρισης να εξαντλήσουν την αυστηρότητά τους προς τους δανειολήπτες προκειμένου να πετύχουν τους στόχους για τους οποίους έχουν δεσμευθεί και να αποτρέψουν την έκπτωσή τους από τον ρόλο του διαχειριστή.


ΣΧΟΛΙΑ