Τρίτη αξιολόγηση

Η πορεία υλοποίησης των προαπαιτούμενων της τρίτης αξιολόγησης θα εξεταστεί στη σημερινή συνεδρίαση του ΕWG, δηλαδή των τεχνοκρατών της...

  • 1
  • 2