θεραπεία

Ο συνδυασμός ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου βελτίωσε την πνευμονική λειτουργία και τα συμπτώματα της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), μετά από αλλαγή της...

Εξαιρετική αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με στεφανιαία ή περιφερική αρτηριακή νόσο έχει η ριβαροξαμπάνη, επιτυγχάνοντας πρώιμα το πρωτεύον καταληκτικό σημείο,...

Ο συνδυασμός ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου είναι σταθερά αποτελεσματικότερος στη μείωση των παροξύνσεων της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) από τον συνδυασμό σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης,...