Τεχνική Ολυμπιακή

Η οικογένεια Στέγγου ισχυροποιεί την παρουσία της στη ναυτιλία, προχωρώντας στην εξαγορά του 85% ενός ακόμη πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων....