συνταξιούχοι

Όλοι οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, είτε έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη είτε όχι, δικαιούνται να πάρουν πίσω τις περικοπές...