«Συν-Εργασία»

Παράταση στις ημερομηνίες υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων για τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για τις αναστολές των συμβάσεων εργασίας και για...

Τις νέες προθεσμίες υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων για τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας Ιουνίου και Ιουλίου ,...

Πολλαπλασιάζονται καθημερινά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ

  • 1
  • 2