Οικονομία

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Σήμερα οι πληρωμές για χιλιάδες εργαζόμενους

Κωστής Χατζηδάκης, υπουργός Εργασίας

Κωστής Χατζηδάκης, υπουργός Εργασίας


Εντός της ημέρας αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς περισσότερων από 30.000 εργαζομένων η αναλογία του μισθού τους για το μήνα Ιανουάριο, ενώ συνεχίζονται οι αιτήσεις των εργοδοτών για τον μήνα Φεβρουάριο.

Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι ανοιχτό για την υποβολή δηλώσεων για τον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Α’ Φάση) του μηνός Φεβρουαρίου 2022.

Στις επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό, δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» εφόσον γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Ο μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα εφαρμοστεί μέχρι τέλος Μαρτίου.

Για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο – Μάρτιο 2022, τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31η Οκτωβρίου 2021 που θα ενταχθούν στον Μηχανισμό, τα στοιχεία των οποίων αντλούνται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Υπενθυμίζεται πως οι μηχανισμός προβλέπει ενίσχυση 60% επί του μισθού που αντιστοιχεί στο χρόνο για τον οποίο ο εργαζόμενος δεν απασχολείται (έως 50% που προβλέπει η σύμβασή του).

Επίσης, προβλέπει επιδότηση του 100% των εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) που αντιστοιχούν στο προαναφερθέν χρόνο.

Στο πρόγραμμα μπορούν και συμμετέχουν επιχειρήσεις-εργοδότες που παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς που έχει οριστεί ή ορίζεται εκ νέου σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του Μηχανισμού για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους.

Δικαιούχοι εργαζόμενοι της κρατικής επιδότησης είναι όσοι έχουν μείωση έως 50% επί των αποδοχών τους μετά από αντίστοιχη μείωση του χρόνου εργασίας τους. Το κράτος επιδοτεί το 60% της μείωσης των καθαρών αποδοχών τους, ενώ καλύπτει και το 100% των εισφορών τους (εργοδοτικών και εργατικών) οι οποίες αντιστοιχούν στις μειωμένες μεικτές αποδοχές τους. Η μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας ωστόσο δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό, για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις κάνουν χρήση του μέτρου. Οι εργαζόμενοι, δηλαδή, που εντάσσονται στο «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ» συνεχίζουν να έχουν σύμβαση πλήρους απασχόλησης, παρόλο που απασχολούνται με μειωμένο ωράριο.

Οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον μηχανισμό προστατεύονται από απόλυση κατά την διάρκεια εφαρμογής του μέτρου. Η απαγόρευση της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας δεν αφορά όμως όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης αλλά μόνο όσους εντάσσονται στον μηχανισμό. Σημειώνεται ότι σχεδόν κάθε μήνα εντάσσονται περίπου 25.000-30.000 εργαζόμενοι στο πρόγραμμα αυτό.

Διαβάστε επίσης

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣΧΟΛΙΑ