ρόδιο

Ακόμη και στις χρηματιστηριακές αποδόσεις, ό,τι λάμπει δεν είναι πάντα χρυσός… Στην προκειμένη περίπτωση μάλιστα, πρόκειται για το…ρύζι, τον...

«Παντού φόβος και τρομάρα. Και φωνές και στεναγμοί. Παντού κλάψα, παντού αντάρα και παντού ξεψυχισμοί…» Ο χαρακτηριστικός αυτός στίχος...