Πρόγραμμα Ηρακλής

Μεγαλύτερη ευχέρεια για να διαχειριστούν μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια έχουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων επισήμανε ο Θεόδωρος Τζούρος

Γιώργος Ζαββός, υφυπουργός Οικονομικών

Με τον «Ηρακλή», οι τράπεζες ανακτούν και πάλι τη δυνατότητα να διοχετεύουν κεφάλαια σε νέες υγιείς επιχειρήσεις, κεφάλαια που...