πράσινο υδρογόνο

Ο CEO του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος

To καινοτόμο έργο χρήσης πράσινου υδρογόνου αποτελεί σημαντικό σταθμό στον Οδικό Χάρτη για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της βιομηχανίας...