ΟΠΑΠ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τοποθέτηση του James Curwen, ως Chief Online Officer, σε...