Οδυσσέας Αθανασίου

Μια πρώτη προσέγγιση των επιπτώσεων στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας φέτος από την αναστολή λειτουργίας των εμπορικών κέντρων