ναυτιλιακές εταιρείες

shipyard

Και ενώ οι θαλάσσιες επιχειρήσεις ανακάμπτουν, δεν συμβαίνει το ίδιο και με άλλους σχετικούς κλάδους, όπως είναι η ναυπηγική.