Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου - Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Οι πληρεξούσιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι που θα παραστούν για την υποβολή της αναγγελίας πρέπει να προσκομίσουν είτε συμβολαιογραφικό...