Λιζ Τρας

Αντώνης Κεφαλάς

Δεν ευλογώ τα γένια μου αλλά ορισμένες πρόσφατες εξελίξεις τείνουν να αναδείξουν βασικά θέματα με τα οποία έχει ασχοληθεί...