οίκος αξιολόγησης

Η Moody’s ανακοίνωσε ότι υποβάθμισε 20 χρηματοοικονομικά ιδρύματα στην Τουρκία, μεταξύ των οποίων 18 τράπεζες, επικαλούμενη αυξημένο κίνδυνο επιδείνωσης...