Γενική Συνέλευση Μετόχων

Νίκος Χλωρός, διευθύνων σύμβουλος CNL Capital

Τη διάθεση καθαρού μερίσματος στους μετόχους ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της "CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ της...

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ...