Business

Μπόνους 10,6 εκατ. ευρώ δίνει η Motor Oil στους εργαζόμενους (upd)

  • Δημήτρης Κόκκορης
Βαρδής Βαρδινογιάννης

Βαρδής Βαρδινογιάννης


Η κοινωνική ευαισθησία, σε συνδυασμό με την έμπρακτη εμπιστοσύνη προς τους εργαζόμενους, αλλά και τη σταθερή αρωγή προς τους μετόχους, αποτελούν διαχρονικά το βασικό τρίπτυχο της Motor Oil, συμφερόντων της επιχειρηματικής οικογένειας του Βαρδή Βαρδινογιάννη.

Η σημερινή Γενική Συνέλευση του πετρελαϊκής εταιρείας αναμενόταν να αποφασίσει τη διανομή χρηματικού μπόνους 9 εκατ. ευρώ στο εργατικό δυναμικό όπως επίσης και στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου. Μπόνους που ανερχόταν σε περίπου 4% της καθαρής κερδοφορίας της μητρικής εταιρείας της Motor Oil και αποτελεί μια διαχρονικά εφαρμοζόμενη πρακτική στα χρόνια της κρίσης για τη χώρα.

Οι παροχές αυτές προς τους εργαζόμενους αντιστοιχούν σε περίπου ενάμιση μηνιαίο μισθό και είναι σε συνάρτηση των κατ’ έτος οικονομικών επιδόσεων που πετυχαίνει η Motor Oil.

Ωστόσο, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Motor Oil αποφάσισε, κατά τη συνεδρίασή της, να διευρύνει το οικονομικό μπόνους προς τους εργαζομένους και τα στελέχη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεβάζοντάς το, από τα 9 εκατ. ευρώ, στα 10,6 εκατ. ευρώ που ήταν και οι αντίστοιχες παροχές για τη χρήση του 2017.

Στη χρήση 2016 είχε δοθεί μπόνους συνολικού ύψους 8 εκατ. ευρώ.

Πέρα των 1.289 εργαζομένων που απασχολούνται στη μητρική εταιρεία (2.251 άτομα στον όμιλο), η Motor Oil προχωρά και στην παροχή γενναίων μερισμάτων προς τους 9.532 μετόχους της εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση που γίνεται σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι αναμένεται να δώσει το «πράσινο φως» για τη διανομή μερισμάτων συνολικού ύψους 144 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, 0,95 ευρώ ανά μετοχή προ φόρου, που πλέον από το 15% έχει πέσει τώρα στο 10%. Με τα δεδομένα αυτά το καθαρά αποδιδόμενο μέρισμα ανά μετοχή της Motor Oil ανέρχεται πλέον σε 0,855 ευρώ.

Λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας οι μέτοχοι δικαιούνται να έχουν και πρόσθετα οφέλη από το προμέρισμα των 0,35 ευρώ ανά μετοχή που είχε δώσει η εταιρεία. Αυτό φορολογήθηκε μεν με 15% αλλά το επιπλέον 5% που παρακρατήθηκε αναμένεται να επιστραφεί στους μετόχους ως «αχρεωστήτως καταβληθέν».

Σε απόλυτους αριθμούς, η Motor Oil είχε δώσει τον περασμένο Δεκέμβριο συνολικό προμέρισμα 38,77 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 1,93 εκατ. ευρώ πρόκειται να επιστραφούν στους μετόχους στους οποίους έγινε η παρακράτηση φόρου.

Στη σημερινή Γενική Συνέλευση θα διευρυνθεί και ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 11 σε 12.

Το νέο προτεινόμενο μέλος είναι ο ηλικίας 51 ετών Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης ο οποίος και θα λάβει τη θέση του Νίκου Θ. Βαρδινογιάννη που είχε αποχωρήσει πέρυσι από το ΔΣ της πετρελαϊκής εταιρείας.

Ειδικά σε ότι αφορά τους εργαζόμενους στο διυλιστήριο της Κορίνθου η Motor Oil έχει την υψηλότερη μισθοδοσία από κάθε άλλη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία καθώς τα ανά κεφαλήν έσοδα για κάθε έναν από αυτούς ανέρχονται στα 68.000 ετησίως προ φόρων.

Πέραν τούτων και σε ότι αφορά τους μετόχους η πετρελαϊκή εταιρεία προχωρά πάντα σε χρηματικές διανομές και στα 18 χρόνια της παρουσίας της στο «ταμπλό» του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Είτε αυτές αφορούν μερίσματα,  είτε επιστροφές κεφαλαίου.

Την περσινή χρήση η Motor Oil έδειξε καθαρά κέρδη 257,4 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και 228,1 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εταιρείας η οποία και είναι εκείνη που παρέχει τα μερίσματα.

Στο α΄τρίμηνο της εφετινής χρονιάς η καθαρή κερδοφορία της Motor Oil εκτινάχθηκε στα 106,85 εκατ. ευρώ από τα 40,84 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του 2018.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ο πετρελαϊκός όμιλος έχει 582,2 εκατ. ευρώ ταμιακά διαθέσιμα έναντι των 679,4 εκατ. ευρώ που είχε στα τέλη του 2018.

Αν στα δάνεια των τραπεζών, που ανέρχονται πλέον στα 936,6 εκατ. ευρώ, προστεθούν και οι υποχρεώσεις μισθωμάτων τότε το υπολογιζόμενο καθαρό χρέος με βάση τις νέες λογιστικές απεικονίσεις ανέρχεται σε περίπου 501 εκατ. ευρώ και είναι υπερδιπλάσιο αυτού που είχε αποτυπωθεί στο τέλος του 2018.

Κατά τα άλλα και σε ό,τι αφορά τα σημερινά ζητήματα επί των οποίων θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Motor Oil είναι και οι αμοιβές των μελών του ΔΣ οι οποίες και θα μείνουν στα ίδια επίπεδα. Αμετάβλητες από την οικονομική χρήση του 2003.

Βάσει αυτών, τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της πετρελαϊκής εταιρείας λαμβάνουν 16.000 ευρώ ετησίως,  ενώ τα μη εκτελεστικά 19.000 ευρώ.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη λαμβάνουν 28.000 ετησίως ενώ 35.000 ευρώ ετησίως είναι οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Λόγω του ότι στα διοικητικά στελέχη δεν εφαρμόζεται πολιτική παροχής κινήτρων με τη μορφή παροχών (stock option), τους παρέχονται μπόνους από το συνολικό ποσό που διατίθεται στους εργαζόμενους.

Όλα αυτά σε αναγνώριση της συνεισφοράς όλων για τα κερδοφόρα αποτελέσματα που δείχνει η Motor Oil.ΣΧΟΛΙΑ