• φόρος Παίκτη

    Φορολογικές δηλώσεις: Προς παράταση έως τις 15 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής

    Επισημαίνουν ότι απαιτείται τεχνική προσαρμογή και αναγκαία παραμετροποίηση των συστημάτων τους, ενώ πριν εφαρμοστεί, η διάταξη χρειάζεται διευκρινίσεις