Business

Αποκλειστικό! Επιστολή στοιχηματικών στο ΥΠΟΙΚ: “Ανεφάρμοστος ο νέος φόρος παίκτη χωρίς διευκρινίσεις”

Φορολογικές δηλώσεις: Προς παράταση έως τις 15 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής

Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Οικονομικών


Τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί η διάταξη για αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του φόρου παίκτη από την 1η Μαρτίου 2021, επισημαίνει, σε Επιστολή της στο υπουργείο Οικονομικών, η  Υπό Σύσταση  Ένωση Εταιρειών Διαδικτυακών Παιγνίων Ελλάδας.

Επίσης ζητά να ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου τρόπου,  την 1η Ιουλίου 2021, αφού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του 4622/2019 «κάθε ρύθμιση που επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο την επιχειρηματική δραστηριότητα τίθεται σε ισχύ είτε την πρώτη Ιανουαρίου είτε την πρώτη Ιουλίου εκάστου έτους».

Ειδικότερα οι 6 Στοιχηματικές που υπογράφουν την Επιστολή, επισημαίνουν ότι απαιτείται τεχνική προσαρμογή και αναγκαία παραμετροποίηση των συστημάτων τους, ενώ πριν εφαρμοστεί, η διάταξη χρειάζεται διευκρινίσεις, ώστε να προσδιορίζονται με ακρίβεια έννοιες όπως: δελτίο, παικτική συνεδρία και μικτό κέρδος (GGR) παιχνιδιού. Οι στοιχηματικές που υπογράφουν είναι οι Stoiximan / Kaizen Gaming, bet365, GVC, Logflex Ltd, Winmasters, Interwetten που με βάση τα μεγέθη τους αντιπροσωπεύουν το 92% της αγοράς -πλην ΟΠΑΠ.

Αναφέρουν ότι ο ακριβής ορισμός της έννοιας του «δελτίου», είναι απολύτως απαραίτητος και αναγκαίος πριν  προβούν στις απαραίτητες τεχνικές αλλαγές και προσαρμογές των πληροφοριακών τους συστημάτων. Στο Διαδικτυακό Στοίχημα, το δελτίο αντιστοιχεί στην «κάθε μοναδική στοιχηματική πρόβλεψη του παίκτη, το αποτέλεσμα της οποίας δεν συνδέεται με άλλη στοιχηματική πρόβλεψη του παίκτη». Όμως, ταυτόχρονα, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να στοιχηματίσει σε συστήματα, και συνδυασμούς στοιχημάτων τα οποία αποτελούν διαφορετικά «δελτία».

Γι αυτό και προτείνουν:

  • Για το Δελτίο: “Ως Δελτίο ορίζεται κάθε μοναδική στοιχηματική πρόβλεψη του παίκτη το αποτέλεσμα της οποίας δεν σχετίζεται ή συνδέεται με το αποτέλεσμα άλλης στοιχηματικής πρόβλεψης του παίκτη”.
  • Για την παικτική συνεδρία:Ως προς την φορολόγηση των κερδών των παιχνιδιών που διεξάγονται με παικτική συνεδρία, η συνεδρία να ορίζεται σε 24ωρη βάση”.
  • Για το GGR: “Να διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στα παίγνια που δεν προέρχεται από χρήματα που έχει καταθέσει ο παίκτης αλλά από προσφορές πιστότητας δεν συνυπολογίζονται στο GGR ως συμμετοχές παίκτη (wagers)”.

Όσον αφορά το χρόνο έναρξης του νέου υπολογισμού φόρου παίκτη, επισημαίνουν ότι με βάση την παρ. 2 του άρθρου 60 του 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133) η οποία προβλέπει ότι «κάθε ρύθμιση που επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο την επιχειρηματική δραστηριότητα τίθεται σε ισχύ είτε την πρώτη Ιανουαρίου είτε την πρώτη Ιουλίου εκάστου έτους», δεν μπορεί να ξεκινήσει 1η Μαρτίου όπως προβλέπει το άρθρο79 του ν. 4764/2020.

Ακολουθεί ολόκληρη η Επιστολή:

Προς:

1) κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Υπουργό Οικονομικών

2) κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη

Υπουργό Επικρατείας

3) κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Υφυπουργό Οικονομικών

4) κ. Γεώργιο Πιτσιλή,

Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

 

Κοινοποιούμενη προς:

κ. Δημήτριο Ντζανάτο, Πρόεδρο Ε.Ε.Ε.Π.

Θέμα: Φορολόγηση Παικτών τυχερών παιγνίων.

Aξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Σε συνέχεια της από 20/12/2020 ανωτέρω σχετικής επιστολής μας, και κατόπιν της δημοσίευσης και θέσεως σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α/23.12.2020) δυνάμει του οποίου τροποποιήθηκε η κλίμακα της φορολόγησης των κερδών των νικητών στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι, για την τεχνική προσαρμογή και αναγκαία παραμετροποίηση των συστημάτων μας, αλλά και για την ενιαία και ορθή εφαρμογή του άρθρου, η συγκεκριμένη διάταξη χρήζει σχετικών τροποποιήσεων/διευκρινίσεων προκειμένου να υφίσταται ο απαιτούμενος προσδιορισμός εννοιών όπως: δελτίο, παικτική συνεδρία και μικτό κέρδος (GGR) παιχνιδιού.

Ειδικότερα:

(α) Έννοια «Δελτίου»:

Με το άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α/23.12.2020), αντικαταστάθηκε, μεταξύ άλλων, το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) ως εξής:

«Τα κέρδη που ορίζονται στις περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 58, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο παιχνιδιού σύμφωνα με την κατωτέρω κλίμακα…»

Με την ανωτέρω διάταξη αντικαταστάθηκε ο τρόπος φορολόγησης των κερδών ανά δελτίο παιχνιδιού αντί ανά στήλης παιχνιδιού (όπως μέχρι προσφάτων ίσχυε), χωρίς όμως να ορίζεται η έννοια του «δελτίου».  Ο ορισμός της έννοιας του «δελτίου» κρίνεται απολύτως απαραίτητος και αναγκαίος προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες τεχνικές αλλαγές και προσαρμογές των πληροφοριακών μας συστημάτων, δεδομένου ότι στο Διαδικτυακό Στοίχημα, το δελτίο αντιστοιχεί στην «κάθε μοναδική στοιχηματική πρόβλεψη του παίκτη, το αποτέλεσμα της οποίας δεν συνδέεται με άλλη στοιχηματική πρόβλεψη του παίκτη». Παρόλα αυτά, στο Διαδικτυακό Στοίχημα, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να στοιχηματίσει σε συστήματα, και συνδυασμού στοιχημάτων τα οποία αποτελούν διαφορετικά «δελτία», αφού δίνουν τη δυνατότητα στον παίκτη να στοιχηματίσει σε ένα πλήθος (και όχι μεμονωμένα) στοιχηματικών προβλέψεων, το αποτέλεσμα των οποίων δεν συνδέεται μεταξύ τους. Για λόγους πληρότητας, σημειώνουμε ότι, δεδομένης της φύσης της διάταξης και για λόγους αποφυγής οποιαδήποτε διαφορετικής ερμηνείας, κρίνεται σκόπιμη η εισαγωγή της έννοιας δελτίου στην παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2021.

Εν τη απουσία του απαιτούμενου ορισμού  της ανωτέρω σχετικής έννοιας και για την αποφυγή της επερχόμενης σύγχυσης  από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, προτείνουμε την εισαγωγή πρόσθετου εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2011 (Α’ 266) που θα ορίζει την έννοια του «δελτίου» ως κατωτέρω:

“Ως Δελτίο ορίζεται κάθε μοναδική στοιχηματική πρόβλεψη του παίκτη το αποτέλεσμα της οποίας δεν σχετίζεται ή συνδέεται με το αποτέλεσμα άλλης στοιχηματικής πρόβλεψης του παίκτη”.

(β) Έννοια «Παικτικής Συνεδρίας»:

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει στην ως άνω επιστολή μας, προτείνεται η αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των κερδών των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται με παικτική συνεδρία δεδομένου ότι με τον υφιστάμενο ορισμό προβλέπεται η φορολόγηση κερδών από το χρονικό διάστημα που ο παίκτης συνδέεται με το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) μέχρι την αποσύνδεσή του από το ΚΠΣ. Ο ορισμός αυτός είναι μεταβλητός και δύναται να επιφέρει επιπλοκές στον υπολογισμό του σχετικού φόρου, όπως για παράδειγμα:

  1. Παίκτης δύναται, κάθε φορά που εμφανίζει κέρδη μέχρι του ποσού που δεν φορολογούνται, να τερματίζει την κερδοφόρα παικτική συνεδρία και να δημιουργεί νέα παικτική συνεδρία ώστε να μηδενίζεται το προς φορολόγηση κέρδος του και να ξεκινά από την αρχή με νέο αφορολόγητο όριο.
  2. Αντίστοιχα παίκτης που συμμετέχει σε δύο ή και περισσότερες συνεδρίες αποσπασματικά στην ίδια χρονική περίοδο και στην μία εξ αυτών κερδίσει ξεπερνώντας το αφορολόγητο ποσό και κατά συνέπεια φορολογηθεί ενώ στην επόμενη συνεδρία χάσει, δεν θα μπορέσει να συμψηφίσει το ποσό της απώλειας με το ποσό του κέρδους.

Επομένως, ως είναι εμφανές, εκ των οριζομένων προάγεται ακουσίως η δυνατότητα διαφορετικής και άνισης φορολόγησης  δύο Παικτών για τα ίδια προ φόρων κέρδη. Κρίνεται κατά συνέπεια απαραίτητο, ως προς την φορολόγηση των κερδών των παιχνιδιών που διεξάγονται με παικτική συνεδρία, η συνεδρία να ορίζεται σε 24ωρη βάση.

Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε την τροποποίηση του ορισμού της παικτικής συνεδρίας της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2011 ως κατωτέρω:

«Ως Παικτική Συνεδρία ορίζεται η  χρονική περίοδος διάρκειας είκοσι τεσσάρων  ωρών (η οποία αρχίζει παγίως και πάντοτε στις επτά  το πρωί  ώρα Ελλάδος ακριβώς  (07:00:00 )  και ολοκληρώνεται αυτομάτως στις 06:59¨59  την επομένη   ημερολογιακή ημέρα.    

(γ) ορισμός του μικτού κέρδους παιχνιδιού (GGR)

Δεδομένου ότι οι πάροχοι τυχερών παιγνίων προβαίνουν σε προσφορές πιστότητας (πχ. bonus, Free bets κλπ) οι οποίες βαρύνουν οικονομικά τον πάροχο και δεν αποτελούν επ ουδενί χρηματικές εισροές από τον παίκτη αλλά έξοδο για τον πάροχο, κρίνεται απόλυτα σκόπιμη η διευκρίνιση – για λόγους ασφάλειας δικαίου – ότι η συμμετοχή στα παίγνια που δεν προέρχεται από χρήματα που έχει καταθέσει ο παίκτης αλλά από προσφορές πιστότητας δεν συνυπολογίζονται στο GGR ως συμμετοχές παίκτη (wagers).

Τούτο άλλωστε είναι και απολύτως συμβατό με τoν νόμο (άρθρο 25, παράγραφος ιβ του ν. 4002/2011), τη σχετική οικονομική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/content/study-gambling-services-internal-market-european-union-0_en) και τις σχετικές προδιαγραφές του Corporate Finance Institute (https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/gross-gaming-revenue-ggr/ )

Περαιτέρω, και όσον αφορά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 79 του ν. 4764/2020 η οποία προβλέπεται για την 1η Μαρτίου, 2021 θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η εν λόγω διάταξη έρχεται σε αντίθεση με την παρ. 2 του άρθρου 60 του 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133) η οποία προβλέπει τα εξής:

«κάθε ρύθμιση που επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο την επιχειρηματική δραστηριότητα τίθεται σε ισχύ είτε την πρώτη Ιανουαρίου είτε την πρώτη Ιουλίου εκάστου έτους».

Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι η αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των κερδών νικητών επιβαρύνει την επιχειρηματική μας δραστηριότητα αφού θα πρέπει να προχωρήσουμε σε δραστική τεχνική προσαρμογή των πληροφοριακών μας συστημάτων, κρίνουμε αναγκαίο η έναρξη ισχύος της εν λόγω διάταξης να οριστεί την 01/07 και εντεύθεν.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Μετά τιμής,

Η Υπό Σύσταση  Ένωση Εταιρειών Διαδικτυακών Παιγνίων Ελλάδας

Stoiximan / Kaizen Gaming

bet365
GVC

Logflex Ltd

Winmasters

InterwettenΣΧΟΛΙΑ