• ευρυζωνικά δίκτυα

    Μέση ταχύτητα σύνδεσης στο internet (ροή καθόδου) 19,75 Mbps καταγράφουν τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στο σταθερό ευρυζωνικό δίκτυο...