έργο

Σύμβαση πλαίσιο για την υλοποίηση έργου υπηρεσιών πληροφορικής με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), με στόχο την υποστήριξη διαφορετικών...