Εργάνη

Στην επιβολή προστίμου ύψους 1.200 ευρώ θα προχωρούν οι ελεγκτές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι...