• Οικονομία

  Εξαήμερη εργασία – Ποιοι κλάδοι επηρεάζονται από την 1η Ιουλίου

  Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου

  Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου


  Σε καθεστώς εξαήμερης εργασίας θα μπορούν να ενταχθούν χιλιάδες εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από την 1η Ιουλίου, λαμβάνοντας προσαύξηση ημερομισθίου κατά 40%. Η κύρια διαφορά είναι πως πλέον οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα σύμβασης εξαήμερης απασχόλησης και όχι υπό το καθεστώς «σύμβασης πενθήμερης απασχόλησης με προσθήκη της 6ης ημέρας».

  Η εφαρμογή της εξαήμερης απασχόλησης θα συνδυαστεί με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και την λειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, θα μπορεί να κάνει χρήση της έκτης ημέρας της εβδομάδας, αρκεί:

  • να έχει προ-δηλώσει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία
  • να δηλώνεται, κάθε φορά που επιθυμεί να κάνει χρήση της 6ης ημέρας, εκ των προτέρων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας κατά την συγκεκριμένη περίοδο
  • να μην υπάρχει υπέρβαση των 8 ωρών ημερησίως, με απαγόρευση υπερεργασίας και υπερωρίας,
  • να καταβάλλεται ημερομίσθιο για την 6η ημέρα απασχόλησης προσαυξημένο κατά 40%.

  Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα ορίζει την εφαρμογή για την 6ήμερη εργασία για το δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες και ιδιωτικό τομέα την 6ημερη εργασία για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τις εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας, που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, με τους εργαζόμενους να αμείβονται επιπλέον για την 6η μέρα με το 40% του ημερομισθίου και το 115% αν είναι αργία.

  Η εφαρμογή της 6ήμερης εργασίας θα γίνει με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας από την 1η Ιουλίου στην βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο. Σύμφωνα με πληροφορίες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ γίνονται δοκιμές και η εφαρμογή δεν είναι ακόμη έτοιμη αν και για κάποιους κλάδους είναι αποδεκτή η ρύθμιση εξετάζεται να ισχύσει από την 1η Ιουλίου. Το άρθρο 25 του Ν.5053/23 προέβλεπε την έναρξη της 6ήμερης εργασίας για όσους εργάζονται με πενθήμερο, από την 1η Μαρτίου 2024.

  Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου δεν υπήρξε καμία αλλαγή εις βάρος των εργαζομένων, καθώς η 6ημερη απασχόληση υφίσταται και σήμερα. «Η 6ημερη εργασία είναι νομοθετημένη από το 2005 και αφορά αποκλειστικά και μόνο σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες συνεχούς λειτουργίας (π.χ. τα διυλιστήρια).

  Η αλλαγή η οποία έγινε, και πολύ ορθώς έγινε, είναι για να ενημερώνεται το Υπουργείο μέσα του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για το εάν ο εργαζόμενος πληρώνεται τα Σάββατα του με μισθό 40% επάνω όπως ορίζει η νομοθεσία. Κι αν δεν πληρώνεται, να έρχεται ο ΣΕΠΕ και να υποχρεώνει τον εργοδότη να καταβάλει στον εργαζόμενο τα δεδουλευμένα του μαζί με ένα πρόστιμο για την παράβαση αυτή», είπε χαρακτηριστικά.

  Ποιους κλάδους αφορά

  Στο καθεστώς της 6ήμερης εργασίας ανήκουν οι φορείς του Δημοσίου, οι ΔΕΚΟ, η βιομηχανία και κλάδοι του ιδιωτικού τομέα συνεχούς λειτουργίας, που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

  Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε τουρισμό και επισιτισμό.

  Οι εργαζόμενοι που θα απασχολούνται και την 6η μέρα, θα λαμβάνουν προσαύξηση 40% του ημερομισθίου τους και 115% αν η 6η ημέρα εργασίας είναι αργία.

  Μέχρι στιγμής, η εξαήμερη απασχόληση προβλέπεται κυρίως σε κλαδικές συμβάσεις, όπως στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού.

  Μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται ότι εάν οι μισθωτοί στον επισιτισμό εργαστούν σε ημέρες ανάπαυσής τους, λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή και συγκεκριμένα αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα ανάπαυσης που εργάστηκαν, το οποίο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 75% εφόσον η απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης λάβει χώρα την Κυριακή ή σε ημέρα θεσμοθετημένης από την εργατική νομοθεσία αργίας.

  Τι ορίζει ο νόμος 5053/23

  Σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 5053/23 η έναρξη της 6ήμερης εργασίας για όσους εργάζονται με πενθήμερο, θα ξεκινούσε ήδη από τον Μάρτιο του 2024, όταν θα εντάσσονταν στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας οι βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ωστόσο το χρονοδιάγραμμα ένταξής τους πήρε παράταση για τον Ιούλιο, διάστημα κατά το οποίο θα ξεκινήσει και το σύστημα της 6ήμερης εργασίας.

  «Σήμερα, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα εργαζομένων, ειδικά στη βιομηχανία, χρησιμοποιούνται εργαζόμενοι παραπάνω ώρες για να βγαίνει η βάρδια, και πληρώνονται «μαύρα». Πλέον θα δίνεται το δικαίωμα να έχουν μια επιπλέον βάρδια το Σάββατο ,με τον εργαζόμενο να δικαιούται ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%» είχε δηλώσει ο τότε υπουργός Εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την παρουσίαση του νόμου.

  Συνεπώς, από την ημέρα που θα ισχύσει η νέα διάταξη, επιτρέπεται η απασχόληση κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας με:

  • υποχρεωτική προ δήλωση της εργασίας αυτής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και
  • χωρίς την δυνατότητα υπέρβασης των 8 ωρών ημερησίως, ενώ
  • ο εργαζόμενος θα δικαιούται ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40% για την 6η ημέρα απασχόλησης.

  Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν δύναται να υπερβαίνει τις 8 ώρες, ενώ δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης.

  Σε περιπτώσεις που επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις έχουν νυχτερινές βάρδιες πενθημέρου (00:00-06:00), δεν επιτρέπεται επ’ ουδενί η απασχόλησή τους 6η μέρα κατά τη νυχτερινή βάρδια.

  Οι εργοδότες που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου, υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ημέρα, στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

  Διαβάστε επίσης:

  Πώς θα πάρετε σύνταξη αν χρωστάτε – Τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση

  745 εκατ. ευρώ για την στήριξη 534.000 ευάλωτων πολιτών και οικογενειών

  Προς Δόμνα Μιχαηλίδου και Άδωνι Γεωργιάδη: Λύστε τώρα το θέμα με τα επιδόματα αναπηρίας  ΣΧΟΛΙΑ